Loader

Lični stav

Beograd: Budžet predizborni, a od izbora beže!

Gradonačelnik Beograda nije podneo ostavku, nije je ni ponudio, ali je zato predložio, a naprednjačka većina usvojila, rebalans budžeta koji je predizborni, populistički, koji služi njegovoj ličnoj promociji, a u kojem su smanjena davanja za sektore i usluge od ključnog značaja za život građana Beograda

Lični stav

Rebalans budžeta Beograda: Krpljenje rupa i dizanje kredita

Umesto da se rebalansom budžeta, na primer, trasira rešavanje problema duga GSP-a od 4,9 milijardi dinara, taj problem se sada još i produbljuje, pošto su drugom odlukom koju je Skupština usvojila GSP-u oduzete profitabilne linije koje saobraćaju za Surčin i predate u ruke privatnim prevoznicima

Lični stav

Odluka o pravu na besplatan prevoz u Beogradu: Paradoksalno i diskriminatorski

Osobe sa invaliditetom u Beogradu nisu izdvojene kao posebna i jedinstvena kategorija, već određene grupe osoba sa invaliditetom imaju pravo na povlašćenu cenu prevoza, dok druge nemaju. Tako, na primer, gluve i nagluve osobe uopšte ne mogu da ostvare ovo pravo, dok slepe osobe to mogu. To je u suprotnosti sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom čiji je Srbija potpisnik

Lični stav

Grad Beograd: Potpuno zapostavljena poljoprivreda

Oko 70 odsto teritorije Beograda čini poljoprivredno zemljište, u gradu ima preko 33.000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i oko 400 poljoprivrednih preduzeća. A beogradski ratari, voćari i pčelari dobili su u prvih šest meseci 2022. samo 4 odsto planiranih subvencija, što znači da su ove godine praktično prepušteni sami sebi

Gongo – Vlada protiv nevladinog sektora

Paralelna stvarnost civilnog društva

Kao što guši kritički nastrojene medije, tako naprednjačka vlast pokušava da uguši i kritičke nevladine organizacije stvaranjem "vladinih nevladinih", takozvanih gongo organizacija

Savet Evrope – Sedma decenija postojanja

Evropske ujedinjene nacije

Savet Evrope je osnovan sa ciljem da podstiče privredni i društveni razvoj i tešnju saradnju između država članica, ali reaguje i kada se krše osnovni demokratski principi na kojima je zasnovan. Države koje nisu članice Evropske unije članstvom u ovoj organizaciji mogu da se uključe u rešavanje ili raspravu o ključnim evropskim pitanjima. Kako se "evropska perspektiva" Zapadnog Balkana rasteže unedogled, Savet Evrope bi mogao da dobije aktivniju ulogu u regionu