Nelt i Polimark udružuju snage za dalji rast na tržištu

07.februar 2024. Redakcija Vremena

Planiran prihod od 34 miliona evra i 60 novootvorenih radnih mesta

Nelt, jedan od najuspešnijih regionalnih poslovnih sistema na polju logistike i distribucije, započinje novo partnerstvo sa kompanijom Polimark, šireći svoj distributivni portfolio u Srbiji. Saradnja otpočinje sa velikim optimizmom, a očekuje se da će prva godina partnerstva doneti prihod od 34 miliona evra i otvoriti preko 60 novih radnih mesta

27.decembar 2023. Dušan Vasiljević

Želimo da se glas građana više čuje u izradi prostornih planova

Iako su izrada i usvajanje planskih dokumenata među najznačajnijim procesima za ostvarenje javnog interesa u svakoj zajednici, nivo transparentnosti kod nas i dalje nije na zavidnom nivou; građani i privrednici nemaju adekvatne mehanizme da se uključe u donošenje ovih odluka, pa čak ni da se o njima informišu. Komentari i primedbe tokom javnog uvida mogu da se dostave samo u pisanom obliku u kancelariji ili na šalteru lokalne samouprave, a obaveštenja o tome, samo forme radi, oglašavaju se u novinama i na portalima koje slabo ko prati

Nelt

07.decembar 2023. Redakcija Vremena

30 godina na pravoj ruti

Jubilarna godina zaokružena je konsolidovanim prometom od 1,3 milijarde evra i dvocifrenim rastom prihoda na svim tržištima. Pažnja kompanije usmerena je na nova partnerstva, doslednu primenu ESG standarda, dalji razvoj intermodalnog transporta i strateški razvoj distribucije farmaceutskih proizvoda

Intervju: dr Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam

15.novembar 2023. Redakcija Vremena

Vredan i predan rad

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam je ulaganjem više od pola miliona dinara u proteklom periodu pomogao da se povećaju turistički kapaciteti na teritoriji AP Vojvodine. Aktuelni pokazatelji i predviđanja stručnjaka pokazuju da će 2023. znatno nadmašiti proteklu godinu, koja je već sama po sebi premašila čuvenu 2019.

Portal eKonsultacije

08.novembar 2023. Redakcija Vremena

Novi instrument, neiskorišćene prilike

Portal eKonsultacije počeo je sa radom sredinom decembra 2021, kao poseban portal u okviru sistema eUprave. Iako su protekle skoro dve godine od kada je počeo sa radom, uvođenje Portala kao instrumenta za sprovođenje onlajn konsultacija i javnih rasprava nije znatnije doprinelo unapređenju njihove transparentnosti i inkluzivnosti

Energetska tranzicija

01.novembar 2023. RERI

Zašto, kako i zbog koga

Tranzicija nije popularna reč. Podseća nas na mučan proces prelaska socijalističkih društava na model tržišne privrede i demokratskog političkog uređenja. Podseća nas na nezakonite privatizacije i neuspešne pokušaje iskorenjivanja korupcije. Posle 20 godina tranzicije čini se da su zemlje regiona dalje od EU nego što su bile davne 2003. godine, kada je na samitu u Solunu otvorena perspektiva priključivanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji