Loader

Omaž Bogdanu Tirnaniću (1941-2009)

Trideset je manje nego jedna

Da je živa, danas bi imala status "sponzoruše". Otišla je na vreme da ostane čista, izvorna svetlost vremena koje je prohujalo sa vihorom. Zato se stalno vraća. Ona je avgustovski dobri duh

Novi život Vudija Alena

Siroti mali prevarant

Čuveni njujorški klarinetista, heroj svetske kulture, znao je da svaku sitnicu iz svog intimnog života pretoči u film. Sada se situacija izmenila: filmovi koje snima vraćaju se u njegov sopstveni život da bi bili imitirani

Fenomen Ang Li

Dodir zena

Na ponovljeni zov svojih dečačkih maštarija jedan "veliki umetnik", cenjen i slavljen u celom svetu, postao je "autor" u starovremskom smislu tog pojma – neko ko pravi flmove od drugih flmova