Obrazovanje

17.april 2024. Sonja Ćirić

Roditelji sumnjaju da je Francuska škola paravan za treće lice

Francuska škola je potvrdila da planira zidanje nove zgrade ali ne na parceli OŠ „Stefan Nemanja“, kao i da o tome nije komunicirala sa Ministarstvom prosvete. Zato nije jasno zašto se Ministarstvo interesovalo za prostor te škole, i zašto su pored nje postavljeni bageri