Loader

Rodna ravnopravnost

Ogledalo krize

Čini se da je svetska ekonomska kriza došla kao zgodno opravdanje da se još jedanput pitanje rodne ravnopravnosti u zapošljavanju i preduzetništvu malo skloni u stranu, do nekih boljih vremena

Rad u kući

Živeti od sebe

Juna 1996. godine delegati osamdeset treće redovne konferencije Međunarodne organizacije rada (International Labour Organization, ILO) usvojili su Konvenciju sa preporukama o Radu u kući (Homebased Work). Time je, posle višegodišnjeg zalaganja organizacija iz različitih zemalja, rad u kući konačno priznat kao rad, a radnicima koji se bave ovakvom vrstom posla priznato je pravo, kao i svakoj drugoj radnoj snazi, na minimum radnog standarda regulisanog međunarodnim pravom