Loader

Umesto omaža – Tekst Dragoslava Grujića o Odboru za odbranu slobode izražavanja, »Vreme« br 1010, 13. maj 2010.

Zvončići slobode

Izdavačko preduzeće Službeni glasnik objavilo je knjigu dokumenata Odbor za odbranu slobode misli i izražavanja, gde su sabrani programski tekstovi, pisma, protesti nastali tokom petogodišnjeg trajanja tog odbora, od novembra 1984. do druge polovine 1989, kada je prestao sa aktivnošću jer su, po rečima Dobrice Ćosića, najagilnijeg osnivača odbora, tada "poverovali da će ulogu odbora preuzeti političke stranke i nove demokratske ustanove"

VREME BR.844 | 8. MART 2007.

Musliman, Jugosloven i levičar

"Naš otac ima dvadeset pet godina šećera i šezdeset šest godina života sa čalmom u Knez Mihailovoj. Ko ume da čita, zna šta znači", kaže sin Muhamed za svog oca, beogradskog muftiju Hamdiju Jusufspahića

Zakon o finansiranju političkih aktivnosti

Skup posao ta politika

Nacrt Zakona o finansiranju političkih aktivnosti je ispisan, pre svega, iz potrebe za transparentnim finansiranjem i radom političkih stranaka, kao jedna od brana za suzbijanje i sprečavanje korupcije. Prema oceni poznavalaca, postojeća zakonska regulativa ima toliko mana i nedostataka da onemogućava kvalitetan i jednakopravan rad stranaka i otvara polje za sistemsku korupciju i nelegalni transfer novca sa privatnih ili korporacijskih računa, a novi zakon, kako kažu predlagači, trebalo bi takvu situaciju koliko-toliko da dovede u red