Tema broja: Intervju sa Jovanom Karaulić

22.maj 2024. Sonja Ćirić

Kako se gradila Jugoslavija

“U jednim novinama sam naišla na duhoviti naslov ‘Nema sleta, al’ima baleta’ što je otprilike ono što se i desilo. To je vreme kada se započinje sa nacionalističkom euforijom, republike imaju različite percepcije o svom postojanju i opstajanju u okviru zajedničke države, te postaje sve manje jasno šta su sada elementi za potvrdu društva, odnosno kog društva, te konačno koje nacije”

Tema broja: Feljton o Titu (1)

22.maj 2024. Boris Rašeta

Moj je život bio težak, ali ja sam ga živio radosno

Rečenica iz naslova koju je Josip Broz Tito rekao Vladimiru Velebitu bila je razlog što je Boris Rašeta deset godina istraživao život ove jedinstvene istorijske ličnosti, da bi sve to pretočio u knjigu Tito, povjerljivo i osobno, čije delove “Vreme” ekskluzivno objavljuje u ovom feljtonu