Loader
avatar

RERI

Energetska tranzicija

Zašto, kako i zbog koga

Tranzicija nije popularna reč. Podseća nas na mučan proces prelaska socijalističkih društava na model tržišne privrede i demokratskog političkog uređenja. Podseća nas na nezakonite privatizacije i neuspešne pokušaje iskorenjivanja korupcije. Posle 20 godina tranzicije čini se da su zemlje regiona dalje od EU nego što su bile davne 2003. godine, kada je na samitu u Solunu otvorena perspektiva priključivanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji