Andrićeva ostavština

12.april 2001. Nebojša Grujičić

Pitanje rukopisa

Sporne tekstove veštačio grafolog Živojin Aleksić

Intervju - Branislav Lečić, ministar kulture

12.april 2001. Sonja Ćirić

Hajde da se mačujemo

Dolazi vreme konkretnih rezultata, priče i dalje ostaju za decu. Mali čovek na ovom prostoru stvara alibi za poniženje i neučestvovanje u životu, za neprisustvo, i sad se po inerciji okreće protiv ove vlasti

KNJIGE

29.mart 2001. Teofil Pančić

Džiberi na posmatranju

Ivana Kronja: Smrtonosni sjaj: masovna psihologija i estetika turbo-folka; Tehnokratia, Beograd 2001

Pitanje odgovornosti pisca

29.mart 2001. Nevenka Aleksić, zamenik direktora Britanskog saveta

Uzajamna zainteresovanost

"Pitanje odgovornosti i dalje je vrlo aktuelno, i utoliko pre treba razgovarati o tome sa piscima, jer oni imaju znatan uticaj u svojim sredinama"

Pitanje odgovornosti pisca

29.mart 2001. Slobodan Kostić

Delovanje umetnosti

"Rasprava koju je organizovao Britanski savet vodila se pre svega o razlikama u pristupu – delovati na diskontinuitet u načinu mišljenja i na uvrežene kalupe jezika, ili delovati neposredno u sferi političkog. Delovati kao pisac građanin, ili kao građanin pisac"