Zatvor Padinska Skela.

Nasilje u zatvoru

28.mart 2024. M.P.

Ubistvo u Padinskoj Skeli: Kako niko ništa nije video?

Istraga traje, Zaštitnik građana nije video propuste, ali pitanje je kako stražari u Padinskoj Skeli nisu imali pojma da trojica mladića strašno muče penzionera koji je kasnije preminuo. Sagovornici “Vremena” kažu da je osoblje zatvora potpuno zakazalo

Društvo

24.oktobar 2023. S.Ć.

Svaka osma starija žena u Srbiji nema penziju

Skoro polovina starijih žena u Srbiji živi u seoskim sredinama. Njihov socio-ekonomski položaj je mnogo lošiji u odnosu na njihove vršnjakinje iz gradova

Prava deteta

23.oktobar 2023. Z.S.

Svakog meseca desetoro dece izloženo opasnostima po zdravlje i život

Nadležnim institucijama svakog meseca stigne po deset pritužbi kojima zaštitnik građana Zoran Pašalić nastoji da ukaže da nikakvo ili neadekvatno postupanje u radu sa decom mališane izlaže velikim opasnostima, ne samo po zdravlje, nego i po život

Zanemarivanje dece

21.septembar 2023. Z.S.

Zaštitnik građana poziva institucije na odgovornost: Dokle ovako?

Zaštitnik građana Zoran Pašalić pokrenuo je, po sopstvenoj inicijativi, postupak ocene zakonitosti i pravilnosti rada Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu povodom saznanja da je neuhranjeno dvogodišnje dete juče uspešno reanimirano

Društvo

03.avgust 2023. A.E.

Sistemske rupe: Žrtve nasilja u rangu sa kriminalcima

Policija žrtve tokom ispitivanja tretira kao kriminalce, sigurne kuće su poput zatvora, medicinski pregledi su neprijatni - uz obavezno pitanje Zašto nisi prijavila? Ako ne brine sistem, ko će onda brinuti o prevenciji nasilja i zaštiti žrtava, pita predsednica fondacije Rešenje za žene Mila Bratanović

Femicid u Srbiji

11.maj 2023. Z.S.

Ubistvo u Novom Sadu: Zaštitnik građana u kontroli institucija

Nakon što je utvrđeno da je tridesetčetvorogodišnji muškarac koji je u Novom Sadu ubio devojku, a potom i sebe, imao zabranu prilaska, zaštitnik građana Zoran Pašalić je pokrenuo postupak kontrole nadležnih institucija