Kontainirana voda za piće na nekim javnim česmama

Neispravna voda u Beogradu i Smederevu

19.jun 2024. M.S.

Na kojim javnim česmama je kontaminirana voda za piće

U Beogradu je Zavod za javno zdravlje doneo 23 rešenja o zabrani isporuke vode za piće sa javnih česama sa podzemnom vodom, a Odsek za sanitarni nadzor Smederevo doneo je rešenje o zabrani upotrebe vode za piće na devet javnih česama na teritoriji grada. Na koje česme se odnosi odluka