Formiranje Vlade Srbije

15.april 2024. I.M./A.I.

Vučić: Vlada za 10-15 dana, biće novih ministara

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da će u Vladi biti novih ministara, ali da će ostati i neki dosadašnji. Stiče se, međutim, utisak, da bi Srbija mogla da nastavi ovako i bez Vlade

Nova Vlada Srbije

28.februar 2024. Slobodan Georgijev

Audicija za V.D. Ministre i duboka država

U doba Aleksandra Vučića, ministri skoro nikad nisu nosioci politike ministarstava na čijem su čelu. Naime, predsednik Srbije ima i neverovatnu sposobnost, a to je da izračuna cenu svake osobe kojoj će ponuditi mesto u Vladi. Izgleda da u tu svrhu služe konsultacije i odlaganje formiranja kabineta do poslednjeg dana – treba vremena da se napravi adekvatan “profajling”