Komentar

01.april 2022. Teofil Pančić

Izbori su nešto drugo: O pandemiji nagrada

Nema ničega lošeg u nagradama i u njihovom osnivanju. Samo, ima nečega natrulog u tome kada se nagrade ne osnivaju niti zasnivaju po nekoj inherentnoj književnoj logici, nego samo zato što treba da posluže kao instant-zamena za The Nagradu, onu koja frustrirajuće uporno izmiče pojedincima i grupama koji su odnekud umislili da im ona, ili bar odlučivanje o njoj, prirodno pripada

Vesti

02.decembar 2021. S.Ć.

Matica srpska: Strategija za rodnu ravnopravnost krši Ustav

Nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost ne tretira žene i muškarce na jednak način, ne poštuje autonomiju univerziteta i sprečava žene da budu naučnici. To smatraju stručnjaci Matice srpske u dopisu Ministarstvu za ljudska i manjinska prava na koje nisu dobili odgovor