Društvo

11.oktobar 2023. Sonja Ćirić

Stambeno zadrugarstvo kao brži put do stana

Namenjeno ljudima koji nisu socijalno ugroženi ali nisu ni finansijski jaki da sami kupe stan, stambeno zadrugarstvo je u Jugoslaviji bio popularan vid udruživanja. Pilot program koji je u toku, trebalo da ga vrati

Ekonomija

26.jul 2023. S.Ć.

Crna Gora vraća dug Jugobanci

Kredite, koje je Jugobanka dala Institutu „Dr Simo Milošević“ u Igalu pre četrdesetak godina, odlukom suda sad mora da plati Crna Gora – oko sedam i po miliona evra

Analiza

10.januar 2022. Radmilo Marković

Izborni Božić Bata: Kupovanje glasova građana parama građana

Kao što je bila potrebna epidemija da se uspostave novi oblici kontrole nad građanima, tako je ustanovljen i novi običaj: daj ljudima nekoliko desetina evra pred izbore i dobrim će ti se vratiti. Došlo se tako već do 30 milijardi evra javnog duga koje će već neko jednom da vraća sa kamatom