Državne investicije

19.jun 2024. I.M. / Nova S / Beta

Pavle Petrović: Skupa slika uspeha velikih javnih projekata

Zbog „trome" administracije država počela da uz pomoć „prečica" realizuje velike javne projekte. Iako su mnogi od njih završeni, ne postoji transparentnost u trošenju novca iz budžeta, a cena pojedinih projekata, kao što je Moravski koridor, povećana sa 750 miliona na 1,6 milijarde evra

Ekonomija

11.februar 2023. S.Ć.

Državne investicije: Zašto je nacionalni stadion sada najvažniji

Ministar Mali je najavio početak gradnje nacionalnog stadiona, a ministar Momirović ga reklamira kao deo Ekspoa 2027 koji će biti važniji od obilaznice, brze pruge i Beograda na vodi. Ponašaju se kao da ih Fiskalni savet nije upozorio da to tako ne može. „Zajedno“ traži da Parlament zbog ovoga pokretne Anketni odbor

Vesti

08.oktobar 2022. S.Ć.

Fiskalni savet: Da svako treće dete prima dečji dodatak

Sada u Srbiji svako peto dete prima dečji dodatak. To je 3.569 dinara. Fiskalni savet predlaže reformu posle koje bi se povećao i broj dece sa dečjim dodatkom i povećanje iznosa ove državne pomoći. Čeka se nova Vlada

Analiza

07.april 2022. Radmilo Marković

Javni dug Srbije: Krpljenje rupa prekomernim zaduživanjem

Iza štelovane statisike o smanjenju javnog duga krije se nesporna činjenica: ukupan iznos javnog duga Srbije je u odnosu na decembar 2021. bio porastao za još oko 300 miliona evra. Pritom za srpskim hartijama od vrednosti više ne postoji nikakvo interesovanje, spoljnotrgovinski deficit bi do kraja godine mogao da premaši 10 milijardi evra, a izostaju i direktne strane investicije. Pitanje je od čega će se javni dug plaćati, osim novim zaduživanjem

Analiza

10.januar 2022. Radmilo Marković

Izborni Božić Bata: Kupovanje glasova građana parama građana

Kao što je bila potrebna epidemija da se uspostave novi oblici kontrole nad građanima, tako je ustanovljen i novi običaj: daj ljudima nekoliko desetina evra pred izbore i dobrim će ti se vratiti. Došlo se tako već do 30 milijardi evra javnog duga koje će već neko jednom da vraća sa kamatom