19.septembar 2001. Dragan Todorović

Pozicija

29.avgust 2001. Nebojša Spaić

Krap

10.avgust 2001. Aleksandar Ćirić

(Pr)očišćenje

Kukavci najkukavniji, dalje ruke od pasulja!

12.jul 2001. Bogdan Tirnanić

Poker