Procene na protestima

17.januar 2024. Damjan Martić

Koliko nas je, ali stvarno

Predsednik Arhiva javnih skupova Aleksandar Gubaš kaže za “Vreme” da su isprobali različite softvere za brojanje tačkastih objekata, ali da “svi imaju problem sa identifikacijom ljudskih glava”, da “nisu precizni” te da se greške kreću “od dvadeset odsto”, a nekada i “do pedeset odsto”. Smatra da se ovi softveri ne mogu koristiti dok odstupanja ne padnu ispod deset odsto