Loader

Dušan Pavlović

Lični stav

Berlinska deklaracija – ideje i posledice

Na dan 29. maja, pedeset političkih ekonomista svetskog glasa potpisalo je u Berlinu deklaraciju o novoj ekonomskoj politici. Deklaracija nudi promenu ekonomskog diskursa – redistribuciji bogatstva, politici zaštite čovekove okoline i koncentraciji tržišne moći

Lični stav

Javna potrošnja i njeno nadziranje

Vlada Srbije je pre nekoliko dana završila treću reviziju standby sporazuma sa MMF-om, koji je zaključen u decembru 2022. godine. Posle ove revizije Srbiji je odobreno dodatnih 400 miliona evra. Zašto je MMF zadovoljan? U javnosti se često čuje kako je ekonomska situacija u Srbiji loša, te kako je čak i sam sporazum sa MMF-om bio u krizi

Stav

Politička ekonomija Mišela Uelbeka: porodica, tržište i liberalna demokratija iz drugačijeg ugla

Da li smo sa novim romanom Poništeno dobili jednog drugačijeg Uelbeka? U njemu nema više “omega” muškarca i njegovih frustracija socijalnim položajem. Nema više kritike tržišnog (postfordističkog) kapitalizma, konzumerizma, liberalizma, individualizma, političke korektnosti… Ili ipak ima? Samo se sada o svemu tome govori iz jednog pozitivnijeg rakursa

Lični stav

Tri odlučujuća faktora

Kako će poslednja Rezolucija Evropskog parlamenta o situaciji u Srbiji uticati na kreditni rejting Srbije i zaduživanja tokom 2024? Ovo je važno pitanje, jer Srbiji predstoji period značajnih javnih investicija. Predviđa se da će udeo investicija u BDP-u iznositi oko 26,5 procenata u 2024/2025. godini, što je porast sa 18,2 procenta u periodu 2010–2019. godina. Kako je poznato, javne investicije se u Srbiji uglavnom finansiraju zaduživanjem, a ono zavisi od kreditnog rejtinga zemlje. Na kreditni rejting najviše utiču nestabilnost, politička ili ekonomska. Rezolucija ne može da destabilizuje situaciju u Srbiji, ali najavljuje da neka buduća možda može