Analiza

03.mart 2022. Dr Saša Marković

Termobarična bomba: Sigurna smrt na mnogo stravičnih načina

Po ljude termobarična bomba ima katastrofalne posledice, često i bez vidljivih spoljnih znakova: pucaju bubne opne, kolabiraju pluća, stradaju unutrašnji organi, ali mozak najčešće ostaje očuvan. Žrtva umire u najtežim mukama ostajući sve vreme u potpuno svesnom stanju. Najgore je što kobni talas nakon njenog udara zaobilazi sve prepreke. Rusi su ovu bombu poneli u pohod na Ukrajinu