Intervju: Dr Predrag Đurić, ekspert za javno zdravlje

28.februar 2024. Nedim Sejdinović

Kataklizma zdravstvenog sistema u Srbiji

Prema podacima Svetske banke, 2002. je više od 72 odsto svih troškova u zdravstvu u Srbiji bilo plaćeno “državnim” novcem (budžet, zdravstveno osiguranje), 24 odsto iz džepa građana, a ostatak iz drugih, uglavnom međunarodnih izvora. U periodu od 2006. do 2012. godine javna sredstva pokrivala su oko 62 odsto troškova vezanih za zdravlje. Nakon 2012. godine i uspostavljanja nove vlasti, dolazi do daljeg smanjenja učešća javnih sredstava u finansiranju zdravstvene zaštite, sa rekordnim minimumom 2017. godine, kada je svega 57 odsto zdravstvenih troškova pokriveno sredstvima iz javnih izvora, a građani su iz svog džepa platili 41 odsto

Ljudske sudbine

05.januar 2023. Jelena Jorgačević

Bolesni beskućnik Rade Drini: Božićna priča o svima nama

Da je ovo holivudska božićna priča, teško bolesnog beskućnika koji trpi velike bolove milosrdni ljudi bi uz pomoć uviđajnih socijalnih radnika smestili u državnu zdravstvenu instituciju gde bi mu bila pružena neophodna mediciniska nega. Ali ovo je priča o srpskoj stvarnosti

Zdravstvo

24.decembar 2022. S.Ć.

Porodični lekar: Srbija kao Kuba?

Uvođenje porodičnog lekara, koje predviđa eforma zdravstvene zaštite, bi moglo da bude urađeno po uzoru na kubanski model, koji bi, prema rečima Ban Ki Muna, „trebalo da bude model za sve zemlje“. Kubanski zdravstveni sistem fokus stavlja na prevenciji bolesti