Lični stav

21.jun 2023. Milan Aleksić

Rebalans budžeta Beograda: Krpljenje rupa i dizanje kredita

Umesto da se rebalansom budžeta, na primer, trasira rešavanje problema duga GSP-a od 4,9 milijardi dinara, taj problem se sada još i produbljuje, pošto su drugom odlukom koju je Skupština usvojila GSP-u oduzete profitabilne linije koje saobraćaju za Surčin i predate u ruke privatnim prevoznicima