Italija

07.februar 2024. Živoslav Miloradović

Smrt pretendenta, skandal majstora

Smatra se nemogućim da se Italijani u budućnosti odluče da ponovo žive u monarhiji. Jedna od zasluga za takav antimonarhistički odnos većine Italijana pripada i samom Vitoriju Emanuelu od Savoje, prvom u redu za presto

Komentar

30.januar 2022. Ivica Dobrić

Vladanje bezvlašćem: Anarhija na srpski način

Anarhija nije puko bezvlašće, već nešto još gore: vladanje bez principa. Da bi se ustanovio princip vladavine volje Jednog, dakle princip bez principa, potrebno je odstraniti stvarni uticaj ustanove koja počiva na principima i koja proizvodi principe – zakone. I potpuna uzurpacija javnog prostora takođe doprinosi anarhičnim tendecijam u službi lične, proizvoljne vladavine