Birački spisak

31.januar 2024. Damjan Martić

Čišćenje bez metle

Ključni akteri koji utiču na sastavljanje i izmene biračkog spiska su Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, MUP, referenti u lokalnim samoupravama i Službe za matične knjige. Samim tim, da bi izborne manipulacije bile efikasno sprovedene, neophodno je da većina ovih aktera zdušno učestvuje. Koji je bio obim manipulacija na ovim izborima i kako tome stati na put