Komentar

27.februar 2024. Nedim Sejdinović

Konsultativna farsa: Unutrašnji život dve Srbije

Konsultacije su ustavna i zakonska obaveza predsednika, ali niko se ne bi uzbudio da ih je preskočio. Ionako svakoga dana pre jutarne kafe tri puta prekrši Ustav, a zakone – poput Nikole Pašića – upotrebljava samo “za protivnici”