Intervju

27.novembar 2022. Jelena Jorgačević

Tanja Ignjatović: Naš sistem ne uči na greškama

„Naš obrazovni sistem sistemski odbija da sistemski reši ova pitanja. Svako može da pogreši, ali vi stalno imate iste propuste, samo se imena ljudi menjaju“