Loader

Vanredni parlamentrani izbori 2014.

25.januar,11:55

Aleksandar Vučić rekao da će predsedništvu Srpske napredne stranke predložiti da se proveri volja naroda na vanrednim parlamentarnim izborima Izborni Web specijal Vremena: Kako smo birali od 90-ih do današnjih dana,

Prеdsеdnik Nikоlić rаspisао izbоrе zа 16. mаrt

Predsеdnik Srbijе Tоmislаv Nikоlić pоtpisао jе 29. januara 2014. ukаz о rаspuštаnju Skupštinе Srbijе i оdluku о rаspisivаnju pаrlаmеntаrnih izbоrа.

„Uprаvо sаm pоtpisао ukаz о rаspuštаnju Nаrоdnе skupštinе i оdluku о rаspisivаnju pаrlаmеntаrnih izbоrа“, rеkао jе Nikоlić u оbrаćаnju mеdijimа nаkоn pоtpisivаnjа ukаzа i оdlukе dоdаjući dа jе timе ispuniо svоjе ustаvnе оbаvеzе i iskоristiо ustаvnа prаvа dа nа оbrаzlоžеni prеdlоg vlаdе rаspušti skupštinu i rаspišе izbоrе.

Kоnstаtujući dа jе u dvе gоdinе оd pоslеdnjih izbоrа Srbijа dоživеlа prоmеnе nа bоlје, Nikоlić jе istаkао dа zаslugе zа tо pripаdаju svimа kоji vršе držаvnе funkcijе, prе svеgа Vlаdi Srbijе.

On jе nаvео dа smо u mеđuvrеmеnu uspоstаvili dijаlоg sа privrеmеnim institucijаmа u Prištini, оtvоrili mnоgа vrаtа pоlitikа držаvе prihvаćеnа jе u mnоgim držаvаmа i оrgаnizаcijаmа u svеtu.

„Stigli smо dо оtpоčinjаnjа prеgоvоrа sа Evrоpskоm unijоm, nа cilј kоji jе dо tаdа biо nеzаmisliv zа mnоgе. Stvоrili smо i оbnоvili mnоgа prijаtеlјstvа i sаdа nаs čеkа mnоgо pоslа, bоlnе rеfоrmе kоjе ćе unаprеditi živоt grаđаnа. Ispunjаvаnjе uslоvа kоjе pоstаvlја EU tаkоđе dоčеkujеmо u bоlјоj аtmоsfеri nеgо prе dvе gоdinе“, rеkао jе Nikоlić.

Srbijа, dоdао jе, nijе dаnаs pоsvаđаnа, u njоj mnоgi kоji sе pоlitikоm bаvе о bitnim zаdаcimа rаzmišlјаju vеоmа sličnо, а štо оčеkujе dа ćе pоkаzаti i prеdstоjеćа kаmpаnjа.

„Stеkli su sе uslоvi zа fеr, dеmоkrаtskе i slоbоdnе izbоrе pоslе kоjih ćеmо sigurnо dоbiti vlаdu sа višе еnеrgijе, vоlје еntuzijаzmа, rаstеrаćеnu оd prоblеmа kоjе jе оvа vlаdа rеšilа, аli оptеrеćеnu prоblеmimа dо kоjih оvа vlаdа jоš nijе dоsеglа. Očеkujеm kоnаčnо jеdnu fеr, dеmоkrаtsku kаmpаnju, punu еntuzijаzmа, u kоju ćе svаkо ući sа svоjim prоgrаmоm, а nе sа prоgrаmоm drugоg о kоmе misli nеštо lоšе“, rеkао jе Nikоlić i pоručiо:

„Mеsеc i pо dаnа iskrоistićеmо dа vidimо štа kо nudi, kоlikа jе čijа pоpulаrnоst, nе zа svаđu, vеć zа nоvо оkuplјаnjе. Vlаdа jе žеlеlа dа prоvеri svоj lеgitimitеt, kао i оpоzicijа, sigurnо ćеmо dоbiti vlаdu sа višе еnеrgijе, vоlје еntuzijаzmа, rаstеrаćеnu prоblеmimа kоjе jе оvа vlаdа rеšilа“.

Prеdsеdnik jе grаđаnimа pоručiо dа izаbеru оnоgа kо ćе nаjbоlје dа ih vоdi, brinе о njimа i njihоvоj dеci, dа rеprеzеntujе pоlitiku vlаdе širоm svеtа nаglаsivši dа ćе svi držаvni оrgаni nаstаviti dа rаdе svоj pоsао u sklаdu sа ustаvоm i zаkоnimа, bеz fаvоrizаcijе izbоrnе kаmpаnjе bilо kоg učеsnikа, tе dа ćе stаbilnоt i bеzbеdnоst drzаvе biti оbеzbеđеni.

Izvor: Prеdsеdnik Nikоlić rаspisао izbоrе zа 16. mаrt, sajt predsednika Srbije

Aleksandar Vučić najavio je da će predsedništvu Srpske napredne stranke predložiti da se proveri volja naroda na vanrednim parlamentarnim izborima.

Vlada predložila predsedniku Republike da raspusti parlament

Vlada Republike Srbije utvrdila je na sednici 28. januar 2014. Predlog predsedniku Republike da raspusti Narodnu skupštinu.

U obrazloženju Predloga se kaže:

„U periodu od jula 2012. godine do danas Vlada Republike Srbije je sprovodeći mere i radnje u pitanjima iz svoje Ustavom utvrđene nadležnosti ostvarila značajne rezultate u više oblasti društvenog života.

Za vreme mandata ove vlade otpočeli su pregovori za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, što je od istorijskog značaja za budućnost Srbije.

Time je ostvaren višedecenijski cilj mnogih generacija. Posebno značajni rezultati postignuti su na polju dijaloga sa Prištinom, čime je na najbolji način realizovana politika zaštite državnih i nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji.

Srpski narod na Kosovu i Metohiji po prvi put je dobio svoju legalnu i legitimnu vlast koja je priznata i od međunarodne zajednice.

Veoma značajni rezultati ostvareni su i na polju unutrašnjih reformi i na polju borbe protiv kriminala i korupcije. Potpuno je promenjena slika o Srbiji u međunarodnoj zajednici.

Dalje ostvarivanje započetih ciljeva i reformi Vlade nalaže preduzimanje mera koje, po oceni predstavnika više parlamentarnih grupa, iziskuju najvišu političku podršku građana Srbije.

Sa ciljem ostvarenja uslova za izjašnjavanje građana o budućem pravcu državne politike i ostvarivanja što šire društvene podrške za ubrzane reforme i modernizaciju društva, predlažemo da se Narodna skupština raspusti, održe novi izbori za narodne poslanike i saglasno volji naroda izabere nova Vlada…“

Dopunjeno 28. januara 2014.

„Došlo je vreme da polažemo račune“, rekao je Aleksandar Vučić 25. januara na Izbornoj skupštini SNS, centru „Sava“. Novo predsedništvo trebalo bi i da se izjasni o eventualnom raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora.

Pre oveizjave bilo je više najava da će o izborima, koje su tražili funkcioneri SNS odlučiti Aleksandar Vučić.

Vučićev predlog o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora, jednoglasno je podržan na sednici Predsedništva SNS-a u nedelju, 26. januara 2014.

Kada je reč o važnim državnim poslovima, on je rekao da će se nastaviti se pregovori u Briselu o odnosima Beogarda i Prištine nastavljaju već u ponedeljak 27. januara, a da očekuje da u Srbiju od 26. februara do 13. marta stigne i misija Međunarodnog monetarnog fonda. Očekuje da će podrška Svetske banke za budžet, u vidu kredita, stići krajem aprila. Borba protiv korupcije neće stati ni u vreme izborne kampanje.

Na pitanja u vezi zakona o radi i zakona o stečaju i privatizaciji, Vučić je rekao da nijedan zakon nije povučen, budući da zakon o radu nije ni bio u proceduri, već da je reč samo o nacrtu, a da su zakoni o stečaju i privatizaciji i dalje nalaze u skupštinskoj proceduri i da će o njima da se vode dodatne konsultacije, a da je sindiklanim liderima Orboviću i Čanku da rekao se (vlada i sindikati) neće složiti oko svega, ali da je potrebno da se nađe zajednički imenitelj. Govoreći o ostavci ministra privrede Saše Radulovića, Vučić je konstatovao da je sada „cela vlada svakako u ostavci“.

Svojim partijskim drugovima Vučić je rekao da nije želeo da prihvati ponudu Ivice Dačića da bude premijer bez izbora. Dodao je da ne bi mogao da kaže da je Ivica Dačić bio loš premijer, ali da su postajala određena ograničenja i atmosfera u društvu koja je sprečavala da se u reforme ide i brže. Neki «službeni glasnici» su javljali da su Dačić i Vučić održali sastanak pre objavljivanja odluke o izborima i da su navodno ugovorili postizbornu saradnju. Vučić nije želeo da priča o mogućim koalicijama, već je ocenio da je prvo bitno da narod kaže svoje na izborima, ali je naveo da ako dobije mandat, planira da „ujedini što više ljudi“, kako bi se rešili nagomilani problemi u Srbiji, te da će razgovarati sa predsednikom SDPS Rasimom Ljajićem o eventualnoj predizbornoj koaliciji i dodao da je sa njim imao dobru saradnju i da se nada da će se ta saradnja i nastaviti. Ljajićev SDPS je u međuvremenu doneo odluku o koaliciji sa SNS, a u saopštenju te partije se kaže da je SDPS je sa SNS postigla dogovor oko politike i principa buduće vlade, kao i o neophodnosti nastavka sveukupnih reformi u našoj zemlji.

Izbore raspisuje Predsednik Republike na obrazložen predlog vlade. Vanredni parlamentarni izbore, će vreovatno biti održani 16. marta, zajedno sa beogradskim.

Dopunjeno 26. januara 2014.

Sadašnji sastav Skupštine

Poslanička grupa Srpska napredna stranka

64
Poslanička grupa Demokratska stranka

43
Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije

25
Poslanička grupa Demokratska stranka Srbije – Vojisav Koštunica

21
Poslanička grupa Ujedinjeni regioni Srbije

15
Poslanička grupa Liberalno demokratska partija

12
Poslanička grupa Partije ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS)

12
Samostalni narodni poslanici

12
Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije

9
Poslanička grupa Nova Srbija

8
Poslanička grupa Jedinstvena Srbija

7
Poslanička grupa Zajedno za Srbiju

7
Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine

5
Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara

5
Poslanička grupa Srpski pokret obnove – Demohrišćanska stranka Srbije

5

JEDNA PREDIZBORNA ANALZA: Naprednjački lovci na sinekure neprestano stvaraju privid „novog početka"

Kada je Đorđe Vukadinović u Utisku nedelje izjavio da mu današnji politički život „liči na vremena za koja smo mislili da su prošla“ (jer, „vratio se Stanko Subotić, najavljeno je vraćanje Slobodana Radulovića, tu je Vladimir Beba Popović…“, pa i Goran Vesić), notorne E-novine su sa ponosom uskliknule da bi zapravo bilo sjajno ako bi se vratilo „vreme vladavine srpskog premijera, likvidiranog atentatom 12. marta 2003″.

I dok E-novine, sudeći po smeru njihove propagande, očigledno vide Vučića kao novog Đinđića, a SNS kao novi DOS, mene čitava ova naša naprednjačka epopeja neodoljivo podseća na sve što se zbivalo još pred kraj naše Prve republike (1944-1990) – dakle 1988. godine, i docnije. Sve je tu: od stvaranja režima lične vlasti, preko tipa ljudi iz kadrovskog okruženja Glavnog političara, uniformnosti i bezobzirnosti medijske propagande, pa sve do eksploatacije ideoloških obrazaca kojima se opravdava grupno (klikaško) zaposedanje i korišćenje državnih resursa i sinekura.

Ta 1988. godina bila je vreme izuzetne popularnosti Slobodana Miloševića. On je probudio mnoga očekivanja u narodu. Sistem je bio okoštao i ozbiljno kompromitovan, a Milošević je nudio „brza rešenja“ i „antibirokratsku revoluciju“. Izgledao je doista kao političar „drugačijeg kova“ u odnosu na sklerotične i dosadne komunističke funkcionere. No, u paketu sa „našim Slobom“ i „događanjem naroda“, išla je zapravo čitava vojska ambicioznih i bezobzirnih mediokriteta, nameračenih da popune sva viša mesta u komunističkoj nomenklaturi.

Ono što je posebno iritiralo razuman svet bilo je jedno nepodnošljivo licemerje koje je pratilo upravo nastupe ljudi iz Miloševićevog okruženja. Toj pseudoboljševičkoj kamarili usta su bila prepuna kritike birokratije, „antibirokratske revolucije“ i svetle budućnosti koja nas čeka. U tu „svetlu budućnost“ spadala su najraznovrsnija čudesa: od „švedskog standarda“, do „10.000 dolara po glavi stanovnika“. Dobro se sećam prve stranice „Politike“, na kojoj je krupnim slovima, preko tri stupca, stajao naslov: „Srbija pravi turbomlazni helikopter“!

No glavni preduslov za divote koje će nas ubrzo zapljusnuti bio je taj da oni preuzmu svu vlast. Kada su, posle 8. sednice, zaposeli sve funkcije u „užoj Srbiji“ mogli su sasvim lepo da pokažu šta znaju. Ali, usledila je galama da društveni prosperitet u Srbiji ne može da nastupi sve dok oni ne zaposednu i sve funkcije u obe pokrajine. Kada su, tokom 1988. i 1989, preuzeli pokrajine, opet nije moglo biti napretka – sada im je nedostajalo da upravljaju i federacijom. A kada su, negde 1992, dobili i federaciju (tj. ono što je od nje ostalo), onda su počeli da se vade na sankcije, rat, opoziciju, neposlušne Srbe u krajinama, i na šta sve još ne…

Nekako istu matricu propagande, licemerja i alavosti vidim i sad. Ono što je 1988. bio „turbomlazni helikopter“, danas je „grad na vodi“. Ono što je onomad bila „antibirokratska revolucija“, danas je „borba protiv korupcije“. Ono što je onda bilo „događanje naroda“ sada je „rušenje žutih“, a onaj nekadašnji „švedski socijalizam“ sada se pretvorio u „ulazak u EU“. Onoj nekadašnjoj kamarili smetalo je što nemaju vlast u federaciji, a ovima danas smeta što nemaju svu vlast u Beogradu, Vojvodini i parlamentu, te posebno što nemaju premijera („jer bismo onda brže sprovodili reforme“).

Kao što je to dobro primetio Branko Pavlović, naprednjački lovci na sinekure neprestano stvaraju privid „novog početka“ koji će nas konačno odvesti u obilje „čim se počiste žuti sa vlasti“ „odmah po rekonstrukciji vlade“, „ubrzo posle izbora“… „Tako se na obično pitanje – pa kad će više to bolje? – daje besmisleni odgovor: evo samo da uzmemo svu vlast“.

Najavljene izbore – to je makar jasno svima sa malo mozga – Vašingterna može odobriti samo pod uslovom da iz nje izađe parlament (i vlada) koji će promeniti Ustav. A to znači, izbaciti Kosovo iz preambule, regionalizovati (čitaj: konfederalizovti) Srbiju, omogućiti „istopolne brakove“, dodati latinicu kao službeno pismo (latinicom je bio ispisan „srpski deo“ zvaničnog panoa na otvaranju pregovora u Briselu, 21. januara – toliko o „čuvanju identiteta u EU“) i šta još sve ne. Drugi uslov za izbore jeste da Beograd otpočne proces napuštanja vojne neutralnosti i da se strateški okrene ulasku u NATO pakt. A to će, u praksi, značiti postizborno „otvaranje debate o strateškoj bezbednosti“ (čitaj: početak NATO propagande), što će se završiti, naravno, donošenjem odgovarajuće NATO rezolucije u skupštini Srbije.

Pošto je, 2008. godine, najveća antisistemska opoziciona stranka (SRS) pretvorena u još jednu prosistemsku partiju (SNS) i pošto se ta stranka briselskom kapitulacijom (2013) dokazala kao „kooperativna“, u Srbiji je uspostavljen sveobuhvatni kompradorski konsenzus – saglasnost kompradorskih elita u politici, ekonomiji, medijima i u NVO ideologiji. Simbol tog konsenzusa jeste drugosrbijanska „podrška Vučiću i SNS“: od E-novina, preko Nenada Prokića i Nenada Čanka, pa sve do Nataše Kandić.

Iza privlačne maske „borbe protiv korupcije“ krije se uspostavljanje sistema diktata krupnog stranog kapitala i njegovih ovdašnjih dobro plaćenih opslužilaca. Taj diktat će značiti konačnu podelu Srbije na dva (nejednaka) dela. Na „dobitnike“, koji „sarađuju“ i koji, na osnovu „saradnje“, dobijaju normalne („evropske“) plate i penzije, pa dakle mogu sebi priuštiti normalnu hranu, normalno zdravstvo i školstvo, te normalni odmor. I na „gubitnike“ koji se „nisu prilagodili“, koji su „tržišno slabo upotrebljivi“ ili prosto „odbijaju saradnju“, pa stoga dobijaju „afričke“ plate i penzije, jedu zatrovanu hranu, šalju decu u loše škole, leče se u sirotinjskim bolnicama, a svoje šihte od po 3-4 dana odmora provode čekajući da im poslodavac ponovo cimne uzicu i pozove ih na rad.

Delovi analize Zlo se vratilo – i šta sad? Slobodana Antonića, NSPM, 25. januara 2014.

Izborni web specijal VREMENA

Kako smo i koga smo birali od 1990. do današnjih dana

O detaljnim izbora iz maja 2012. u celini i po opštinama i gradovima možete se obavestiti i u dokumentu RZS u PDF formatu Izbori za narodne poslanike i predsednika Republike 2012

O detaljnim rezulatima parlamentarnih izbora 2008. u celini i po opštinama i gradovima možete se obavestiti u i dokumentu RZS u PDF formatu Izbori za narodne poslanike 2008

Prilog izbornom sećanju – Kako smo glasali na lokalnim izborima 2008. i 2012: Pedeset najjačih odborničkih lista – kakva je snaga pojedinih partija i u kakve koalicije su ulazile na lokalnom nivou 2012: Gradonačelnici 2012

Videti takođe: Lokalni izbori 2012 po opštinama i gradovima, Republički zavod za statistiku (PDF format)

Rezultati parlamentarnih izbora 2012.

LISTA

Broj glasova

Broj mandata
1. POKRENIMO SRBIJU – TOMISLAV NIKOLIĆ (SRPSKA NAPREDNA STRANKA, NOVA SRBIJA, ASOCIJACIJA MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIKA SRBIJE, KOALICIJA UDRUŽENjA IZBJEGLICA U REPUBLICI SRBIJI, POKRET SNAGA SRBIJE – BK, NARODNA SELjAČKA STRANKA, BOŠNjAČKA NARODNA STRANKA, DEMOKRATSKA PARTIJA MAKEDONACA, ROMSKA PARTIJA, POKRET VLAŠKOG UJEDINjENjA, POKRET SOCIJALISTA, POKRET PRIVREDNI PREPOROD SRBIJE)

940.659

73
2. IZBOR ZA BOLjI ŽIVOT – BORIS TADIĆ

863.294

67
3. IVICA DAČIĆ – „SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS), PARTIJA UJEDINjENIH PENZIONERA SRBIJE (PUPS), JEDINSTVENA SRBIJA (JS)“

567.689

44
4. DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE – VOJISLAV KOŠTUNICA

273.532

21
5. ČEDOMIR JOVANOVIĆ – PREOKRET LIBERALNO DEMOKRATSKA PARTIJA, SRPSKI POKRET OBNOVE, SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA, BOGATA SRBIJA, VOJVOĐANSKA PARTIJA, DEMOKRATSKA PARTIJA SANDŽAKA, ZELENA EKOLOŠKA PARTIJA – ZELENI, PARTIJA BUGARA SRBIJE

255.546

19
6. UJEDINjENI REGIONI SRBIJE – MLAĐAN DINKIĆ

215.666

16
7. VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR ISTVÁN – SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA-IŠTVAN PASTOR

68.323

5
8. STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SANDžAKA – DR SULEJMAN UGLjANIN STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SANDŽAKA – DR. SULEJMAN UGLJANIN

27.708

2
9. SVE ZAJEDNO: BDZ, GSM, DZH, DZVM, SLOVAČKA STRANKA – EMIR ELFIĆ

24.993

1
10. NIJEDAN OD PONUĐENIH ODGOVORA

22.905

1
11.KOALICIJA ALBANACA PREŠEVSKE DOLINE – KOALICIONI I SHQIPTARËVE TË LUGINËS SË PRESHEVËS

13.384

1
12.SRPSKA RADIKALNA STRANKA – DR VOJISLAV ŠEŠELj

180.558

0
13. DVERI ZA ŽIVOT SRBIJE

169.590

0
14. POKRET RADNIKA I SELjAKA

57.199

0
15. KOMUNISTIČKA PARTIJA – JOSIP BROZ

28.977

0
16. SOCIJALDEMOKRATSKI SAVEZ – NEBOJŠA LEKOVIĆ

16.572

0
17. REFORMISTIČKA STRANKA – PROF. DR MILAN VIŠNjIĆ

8.867

0
18. CRNOGORSKA PARTIJA – NENAD STEVOVIĆ

3.855

0

Više u tekstu Rezultati parlamentarnih izbora, a
Rezultate parlamentarnih izbora opštinama i po biračkim mestima možete videti na sajtu RIK-a

Stranke o vanrednim izborima


Predsednik Vlade Republike Srbije Ivica Dačić,
u razgovoru s ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Majklom Kirbiijem o mogućnostima političke i ekonomske saradnje, američkim investicijama i saradnji bezbednosnih struktura dve zemlje, izrazio je očekivanje da najavljeni vanredni parlamentarni izbori u Srbiji neće usporiti evropski put Srbije i dijalog između Beograda i Prištine. Predsednik Vlade je ponovio da su strateška opredeljenja Srbije – reforme, bolji život građana i članstvo u Evropskoj uniji (EU).


Potpredsednica Socijalističke partije Srbije (SPS) Slavica Đukić Dejanović:

„Mi smo za izbore spremni, a u svoje i ime svoje partije mogu reći da će naša kampanja biti korektna i kultivisana, jer ćemo potencirati ono što jeste prioritet, a to je rad na ekonomskom razvoju…»

Predsednik Demokratske stranke Dragan Đilas:

„Danas je svima u Srbiji jasno da se izbori ne raspisuju da bi se proverila volja građana Srbije. Svaka vlada koja sama sebe raspusti time jasno potvrđuje da je sve vreme radila loše i da nema kapacitet da povede zemlju napred“, rekao je Đilas na konferenciji za novinare u Kraljevu.

On je kazao da je posle dve godina opsenarstva, šestomesečne rekonstukcije vlade, odlaganja reformi i obećanja desetina milijardi koje će stići iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, vlada potvrdila da ostavlja zemlju u katastrofalnom stranju, bez novih radnih mesta, sa dnevnim zaduživanjem od 11 miliona evra, sa budžetom kojim predviđa otpuštanje 60.000 ljudi i bez ijedne ideje kako da sutra u Srbiji svi žive bolje.

„DS će na ovim izborima oko sebe okupiti sve one snage koje žele i spremne su da budu brana populizmu i samovolji jednog čoveka, jedne partije, dajući konkretne predloge i mere u svim oblastima koje ditektno utiču na kvalitet života u Srbiji“, rekao je Đilas.


Predsednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica:

„Sada slede izbori i Demokratska stranka Srbije poziva građane da podrže političku neutralnost i odbace Evropsku uniju koja razara našu ekonomiju i državu, a samo zdrava ekonomija koja nije pod okovima Evropske unije i SSP, samo politička neutralnost omogućavaju Srbiji sigurnu budućnost. Ekonomski razvoj i politička neutralnost su neraskidivo povezani i to je put razvoja Srbije…“

Predsednik SDPS Rasim Ljajić:

„Svaka odluka je bolja od ovog besomučnog licitiranja koje traje već dva meseca o tome da li će biti ili ne izbora. Prema tome, ova odluka je očekivana – sigurno da su se u SNS opredelili rukovodeći se time da je za jednu novu fazu pred kojom je Srbija potrebno da uđu novi ljudi, nova energija, sveža krv…».
Na sednicu Glavnog odbora SDPS će definisati i formirati izborni štab i smernice kampanje i utvrditi platformu za nastavak razgovora sa SNS: «Načelno smo dobili koaliciju kada se radi o izborima u Beogradu i sada ćemo nastaviti razgovore vezane i za listu za republičke izbore“ , rekao je Ljajić.

Liberalno-demokratske partija (LDP) ocenila je da je dobro što se izbori održavaju u ovom trenutku zbog toga što sada postoje ozbiljne šanse da „odličnim izbornim rezultatom liste LDP bude zaustavljeno ekonomsko i socijalno propadanje Srbije, depresija u zemlji i osećaj besperspektivnosti“.

„Odlazeća vlada zaslužuje priznanje za Briselski sporazum, ali je sada vreme da se dobije drugačija vlast, sposobna da vodi i sve druge, mnogo dublje reforme, koje do sada nisu ni dodirnute“, navedeno je u saopštenju LDP-a.

Ta stranka ističe da će uspehom na izborima staviti tačku na neuspešnu vladajuću koaliciju u kojoj „(Ivica) Dačić nije bio premijer, a sva moć i vlast je polako klizila ili se predavala Vučiću, dovodeći zemlju u neodrživu poziciju“.

LDP smatra da se na izborima moraju dobiti drugačija vlada i čvrste institucije, Srbija koja neće zavisi od jedne partije, reforme koje neće kasniti zbog slabosti u vlasti iza kojih se svi kriju u kriznim situacijama.

Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor rekao je da odluka o izborima može da donese rasplet na političkoj sceni i da otvori procese koji mogu doneti dobro celoj zemlji.

Ujedinjeni regioni Srbije smatraju su da su vanredni parlamentarni izbori najbolje rešenje za Srbiju, jer je mesecima jasno da aktuelna vlada nema rešenja za probleme u državi.

„Veoma je važno da Srbija što pre dobije vladu koja je spremna da umesto politike stezanja kaiša, građanima bez odlaganja donese nova radna mesta i bolji život“, rekao je portparol URS-a Marko Selaković.

Zamenik predsednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Bojan Kostreš rekao je da je logično da u momentu kada ima najveću podršku građana SNS raspiše vanredne izbore, da će republički izbori biti još jedni u nizu „diskriminatorskih izbora u odnosu na regionalne stranke“, istakavši da će nakon njih ta stranka zatražiti promenu izbornog sistema.

„Dočekali smo šeste ili sedme izbore po Šešeljevom izbornom zakonu koji je krajnje diskriminatorski u odnosu na regionalne stranke. Zato će prva aktivnost LSV po završetku izbora biti zahtev za promenu izbornog sistema… Liga socijaldemokrata Vojvodine je spremna za izbore, a najviši stranački organi će odlučiti da li će LSV na izbore izaći samostalno ili u okviru neke koalicije“, rekao je Kostreš.

Potpredsednica Srpske napredne stranke (SNS) Zorana Mihajlović rekla je da Vlada Srbije nije radila loše, ali da je osnovni razlog za izbore brzina u sprovođenju reformi: „Mnogo toga smo uradili, od Briselskog sporazuma, početka pregovora sa Evropskom unijom. To su sve veliki koraci, ali činjenica je da se teško živi i mi moramo brže, moramo da povećamo zaposlenost, sprovedemo ekonomske reforme…“

Lider Nove Srbije Velimir Ilić: „Logično je bilo raspisivanje izbora, na kojima narod treba da se opredeli. Srbija od nove vlade očekuje nova radna mesta, investicije, završetak borbe protiv korupcije, rešavanje mnogih pitanja vezanih za Kosovo i Metohiju i priključenje evropskoj porodici. SNS verovatno smatra da nije u mogućnosti da ispuni očekivanja naroda u ovom sastavu i zato traži neka druga rešenja. Ona partija koja ima najveću podršku građana, ima i najveću odgovornost, jer mora odlučivati, budući da narod to očekuje…“
Upitan da li će njegova partija ponovo biti u predizbornoj koaliciji sa naprednjacima, Ilić je odgovorio da je Nova Srbija imala dobru saradnju sa SNS.

Predsednik SPO Vuk Drašković očekuje da će njegova stranka na vanrednim parlamentarnim izborima nastupiti na listi Srpske napredne stranke, da se to nameće kao jedino logično opredeljenje, jer su strateški ciljevi Srpske napredne stranke odavno ciljevi SPO-a:

„Srateški ciljevi SNS- bezuslovna primena Briselskog sporazuma, pomirenje među narodima i državama bivše Jugoslavije, borba protiv korupcije i kriminala, ekonomske reforme, socijalne reforme, otkrivanje svih zločina državnog terorizma iz vladavine Slobodana Miloševića su zapravo i stateška opredeljenja odavno SPO…“

Poslednje izdanje

Laka ruka vlasti

Šta zna naprednjak šta je 10 miliona evra Pretplati se
Vidi sve

Arhiva

Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.

Vidi sve