Loader

DOKUMENT

Kako rade sudovi u Srbiji

27.mart,12:46

Analiza rada sudova opšte i posebne nadležnosti izveštajni period 01.01 - 31.12.2014.

U svim sudovima u Republici Srbiji na početku 2014. godine bilo je ukupno 2.890.417 nerešenih predmeta, u toku izveštajnog perioda primljeno je 1.752.185 predmeta, tako da je ukupan broj predmeta u radu bio je 4.642.602.

U toku 2014. godine rešeno je 1.793.212 predmeta, a ostalo je nerešeno 2.849.360 predmeta…

Iz navedenih podataka se vidi da su sudovi savladili priliv i da su rešili veći broj predmeta od broja predmeta koji su primili. Međutim, u odnosu na ukupno u radu, sudovi su rešili 38,63 odsto predmeta.

Ako se ukupni rezultati rada svih sudova porede sa 2013. godinom uočava se da su sudovi u 2014. godini primili 2,70 odsto manje predmeta, da su imali u radu 6,39 odsto manje predmeta i da su rešili 13,99 odsto manje predmeta. Na kraju izveštajnog perioda ostalo im je nerešeno 0,88 odsto manje predmeta u odnosu na kraj 2013. godine.

U sudovima opšte nadležnosti u toku 2014. godine ukupan broj predmeta u radu bio je 3.390.375 predmeta, primljeno je 1.005.602 predmeta, rešeno 1.090.093 predmeta, a ostalo je nerešeno 2.300.252 predmeta, od toga 1.797.155 starih predmeta prema datumu inicijalnog akta…

Da bi se dala pravilna i potpuna analiza stanja u srpskom sudstvu nisu dovoljni samo navedeni statistički podaci, broj nerešenih i rešenih predmeta i slično. Ovo posebno imajući u vidu promene procesnih zakona vezane za izmene nadležnosti (deo nadležnosti apelacionih sudova prešao je na više sudove…), uvođenjem novog pravnog sredstva kojim se štiti ustavom garantovano pravo građana na pravnu zaštitu u razumnom roku, zbog čega je gotovo nemoguće vršiti uporednu analizu u odnosu na prethodni izveštajni period.

Takođe, nužno je posmatrati te statističke podatke prema realnom vremenu rada sudova, kada su mogli u punom kapacitetu da vrše svoju funkciju ustanovljenu Ustavom i zakonom.

S tim u vezi, neophodno je reći da je od 01.01.2014. godine ustanovljena nova mreža sudova, koja je u svakom slučaju usporila rad sudova u januaru i februaru 2014. godine. Bilo je nužno obrazovati novoformirane sudove, izvršiti migraciju predmeta.

Takođe, zbog odluke Advokatske komore Srbije najmanje četiri meseca advokati nisu učestvovali u suđenju (septembar – decembar 2014. godine i nekoliko dana u junu 2014. godine).

To su objektivne okolnosti koje su onemogućavale sudove da rade u punom kapacitetu. Ove navode potvrđuje činjenica da su apelacioni sudovi za 25 odsto smanjili broj starih predmeta, Upravni sud za 52,38 odsto, Privredni apelacioni sud za 78,75 odsto (predmeti stariji od deset godina po inici]alnom aktu) i za 81,77 odsto (predmeti stariji od pet godina po inici]alnom aktu) dok predmeta starijih od dve godine nema, zatim Prekršajni apelacioni sud, s obzirom na izmenjenu nadležnost od 1. marta 2014. godine primio je 2.198 starih predmeta od čega je rešio 93 odsto, a radi se o sudovima koji su bili najmanje „pogođeni“ neučestvovanjem advokata u suđenju.

Upravo to je bila tendenci]a programa rešavanja starih predmeta koja nije ostvarena zbog navedenih objektivnih razloga, jer navedeni rezultati nisu ostvareni u višim i osnovnim sudovima čiji je rad najviše „vezan“ za učešće advokata u suđenju.

No, i pored toga u višim sudovima je procenat meritorno rešenih predmeta visok – 75,60 odsto, što je u odnosu na 2013. godinu više za 1,40 odsto i što upućuje na zaključak da su rešavani “stari predmeti“, a u osnovnim sudovima broj nerešenih predmeta je u odnosu na 2013. godinu smanjen za 3,06 odsto, a takva tendenci]a smanjenja broja nerešenih predmeta je i kod sudova posebne nadležnosti što se vidi iz već navedenih statističkih podataka.

Dakle, s obzirom na izloženo, zaključak je da su sudovi, odnosno sudije u izveštajnom periodu dobro radile i uložile maksimalan napor kako bi se smanjio broj zaostalih nerešenih predmeta, posebno onih starih, u okolnostima u kojima su radili. Povećanje ažurnosti, efikasan i kvalitetan rad sudova jedino može povratiti poverenje građana u rad sudova i popraviti njihovu percepciju o tom radu. Kako bi se to ostvarilo, očekujem i da svi nadležni organi i institucije koji su određeni za nosioce mera utvrđenih Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa, dosledno sprovedu sve aktivnosti i da ćemo samo zajedničkim radom postići željene rezultate i time se približiti evropskim standardima u poštovanju ljudskih prava i sloboda i stvoriti pre svega nezavisno, efikasno, nepristrasno i odgovorno sudstvo.

VRHOVNI KASACIONI SUD

mart 2015. godine

PREDSEDNIK VRHOVNOG KASACIONOG SUDA Dragomir Milojević

(Ceo dokument u PDF formatu: ANALIZA RADA SUDOVA OPŠTE I POSEBNE NADLEŽNOSTI ZA 2014. GODINU, VRHOVNI KASACIONI SUD mart 2015. godine )

APELACIONI SUDOVI

Nadležnost apelacionog suda regulisana je članovima 8a i 24. Zakona o uređenju sudova.

U apelacionim sudovima na početku izveštajnog perioda u svim materijama bilo je ukupno nerešenih 25.962 predmeta, primljeno je 61.290 predmeta, odnosno u radu je bilo 87.252, rešeno je 66.817 predmeta, što je u odnosu na 2013. godinu kada je rešeno 82.274 predmeta za 18,79 odsto manje. Ostalo je nerešeno na kraju izveštajnog perioda 20.435 predmeta, što je za 5.527 (21,29 odsto ) predmeta manje u odnosu na 2013. godinu.

Na početku izveštajnog perioda u ovim sudovima u pretežno sudećim materijama bilo je ukupno nerešenih 25.598 predmeta, primljeno je 52.089 predmeta, odnosno u radu je bilo 77.687, rešeno je 58.674 predmeta, što je u odnosu na 2013. godinu kada je rešeno 78.387 predmeta 25,15 odsto manje. Ostalo je nerešeno na kraju izveštajnog perioda 19.013 predmeta, što je za 6.585 predmeta manje u odnosu na 2013. godinu, odnosno 25,72 odsto manje nerešenih predmeta.

U 2014. godini apelacioni sudovi su u svim materijama imali, od ukupno 20.435 nerešenih predmeta, 14.703 starih predmeta prema datumu inicijalnog akta a 5.376 prema datumu prijema u sud. U pretežno sudećim materijama u apelacionim sudovima broj nerešenih predmeta bio je 19.013, od čega je prema datumu inicijalnog akta bilo 14.489 predmeta, a 5.336 prema datumu prijema u sud.

Prema podacima o ukupnim rezultatima rada u svim materijama najveći ukupan priliv imao je Apelacioni sud u Beogradu 20.000 predmeta, Apelacioni sud u Kragujevcu 15.383 predmeta, Apelacioni sud u Novom Sadu je primio ukupno 13.346 predmeta i Apelacioni sud u Nišu 12.561 predmet, a u pretežno sudećim materijama Apelacioni sud u Beogradu 16.565 predmeta, Apelacioni sud u Kragujevcu je primio ukupno 12.992 predmeta, Apelacioni sud u Novom Sadu je primio ukupno 11.730 predmeta i Apelacioni sud u Nišu 10.802 predmeta.

Najveći prosečan priliv predmeta po sudiji u svim materijama imao je Apelacioni sud u Kragujevcu (35,86), zatim Apelacioni sud u Nišu (30,05), Apelacioni sud u Novom Sadu (29,59) i Apelacioni sud u Beogradu (23,92), a u pretežno sudećim materijama Apelacioni sud u Kragujevcu (30,28), Apelacioni sud u Novom Sadu (26,01), Apelacioni sud u Nišu (25,84) i Apelacioni sud u Beogradu (20,08).

Ukupan prosečni priliv predmeta po sudiji, u apelacionim sudovima, u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu, u svim materijama, bio je manji za 12,62 predmeta, s tim što je u Apelacionom sudu u Beogradu manji za 18,80 predmeta, u Apelacionom sudu u Novom Sadu za 11,67, u Apelacionom sudu u Nišu 10,88 i u Apelacionom sudu u Kragujevcu 3,53 predmeta, a u pretežno sudećim materijama, bio je manji za 14,75 predmeta, s tim što je u Apelacionom sudu u Beogradu manji za 20,97 predmeta, u Apelacionom sudu u Novom Sadu za 13,55, u Apelacionom sudu u Nišu 10,44 i u Apelacionom sudu u Kragujevcu 8,05 predmeta.

Najveći procenat rešenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u radu u svim materijama imao je Apelacioni sud u Nišu (89,23 odsto), Apelacioni sud u Novom Sadu (86,11 odsto), Apelacioni sud u Kragujevcu (73,16 odsto) i Apelacioni sud u Beogradu (67,39 odsto), a u pretežno sudećim materijama imao je Apelacioni sud u Nišu (88,59), Apelacioni sud u Novom Sadu (85,94 odsto), Apelacioni sud u Kragujevcu (70,94 odsto) i Apelacioni sud u Beogradu (66,22 odsto).

Najviše prosečno mesečno rešenih predmeta po sudiji u svim materijama imao je Apelacioni sud u Novom Sadu (35,47), Apelacioni sud u Nišu (34,10), Apelacioni sud u Kragujevcu (31,13) i Apelacioni sud u Beogradu (27,77), a u pretežno sudećim materijama imao je Apelacioni sud u Novom Sadu (32,02), Apelacioni sud u Nišu (30,03), Apelacioni sud u Kragujevcu (26,14) i Apelacioni sud u Beogradu (24,81).

Prosečan broj rešenih predmeta po sudiji, u apelacionim sudovima, u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu, u svim materijama, bio je manji za 9,56 predmeta, s tim što je najmanje rešeno u Apelacionom sudu u Beogradu, 12,88 predmeta manje po sudiji, zatim u Apelacionom sudu u Nišu 10,67, u Apelacionom sudu u Kragujevcu 6,29 i u Apelacionom sudu u Novom Sadu 6,13 predmeta, a u pretežno sudećim materijama, bio je manji za 11,30 predmeta, s tim što je u Apelacionom sudu u Beogradu manji za 14,24 predmeta, u Apelacionom sudu u Kragujevcu 10,31 predmeta, u Apelacionom sudu u Nišu 10,19 i u Apelacionom sudu u Novom Sadu za 8,11.

Od ukupno rešenih predmeta u svim materijama, najveći procenat meritorno rešenih imao je Apelacioni sud u Nišu (88,44 odsto), Apelacioni sud u Novom Sadu (85,23 odsto), Apelacioni sud u Kragujevcu (85,07 odsto) i Apelacioni sud u Beogradu (81,00 odsto), a u pretežno sudećim materijama imao je Apelacioni sud u Nišu (92,26 odsto), Apelacioni sud u Novom Sadu (89,87 odsto), Apelacioni sud u Kragujevcu (88,86 odsto) i Apelacioni sud u Beogradu (86,03 odsto).

U 2014. godini, najbolji koeficijent ažurnosti u svim materijama imao je Apelacioni sud u Nišu (1,51), zatim Apelacioni sud u Novom Sadu (2,13), pa Apelacioni sud u Kragujevcu (3,50), a najlošiji koeficijent ažurnosti imao je Apelacioni sud u Beogradu (6,18), a u pretežno sudećim materijama imao je Apelacioni sud u Nišu (1,65), zatim Apelacioni sud u Novom Sadu (2,22), pa Apelacioni sud u Kragujevcu (3,89), a najlošiji koeficijent ažurnosti imao je Apelacioni sud u Beogradu (6,93).

Koeficijent ažurnosti svih apelacionih sudova u 2014. godini u svim materijama iznosio je 3,67 tako da je isti pogoršan u odnosu na rezultate ostvarene u 2013. godini, kada je koeficijent ažurnosti svih apelacionih sudova bio 3,43, odnosno za 0,24 manji u odnosu na 2014. godinu, a u pretežno sudećim materijama iznosio je 4,02 tako da je isti pogoršan u odnosu na rezultate ostvarene u 2013. godini, kada je koeficijent ažurnosti svih apelacionih sudova bio 3,56, odnosno za 0,46 manji u odnosu na 2014. godinu.

Na kraju izveštajnog perioda najviše nerešenih predmeta u svim materijama ostalo je u Apelacionom sudu u Beogradu (11.235), zatim u Apelacionom sudu u u Kragujevcu (4.900), u Apelacionom sudu u Novom Sadu (2.580) i u Apelacionom sudu u Nišu (1.720), a u pretežno sudećim materijama ostalo je u Apelacionom sudu u Beogradu (10.441), zatim u Apelacionom sudu u u Kragujevcu (4.593), u Apelacionom sudu u Novom Sadu (2.363) i u Apelacionom sudu u Nišu (1.616).

Građanska materija Gž

Analizom rada apelacionih sudova u posmatranom izveštajnom periodu utvrđeno je da su u opštoj građanskoj materiji, najveći priliv predmeta po sudiji imali u Apelacionom sudu u Kragujevcu 35,72 predmeta, da je u istom sudu prosečno rešeno 26,50 tih predmeta po sudiji, od čega je 87,27 odsto rešeno meritornom odlukom. U Apelacionom sudu u Nišu prosečan priliv predmeta po sudiji bio je 30,84 predmeta, prosečno rešeno po sudiji 29,27 predmeta, od čega meritorno 86,09 odsto. U Apelacionom sudu u Novom Sadu prosečan priliv predmeta po sudiji bio je 22,44 predmeta, prosečno je rešeno po sudiji 24,22 predmeta, od čega meritorno 80,60 odsto. Najmanji prosečan priliv predmeta po sudiji bio je Apelacionom sudu u Beogradu, 19,29 predmeta, gde je prosečno rešen po sudiji 23,91 predmet, od čega meritorno 84,87 odsto.

Poređenjem podataka sa izveštajem o radu svih apelacionih sudova za 2013. godinu uočeno je da je u toku 2014. godine došlo do smanjenja priliva predmeta po sudiji za 1,18, da je prosečan broj rešenih predmeta po sudiji veći u 2014. godini za 1,6, da je procenat rešenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u radu veći za 2,42 odsto u toku 2014. godine, da je procenat meritornih odluka u odnosu na broj rešenih predmeta po sudiji veći za 0,67 odsto u odnosu na 2013. godinu i da je prosečno „ukupno u radu“ predmeta po sudiji za 1,06 predmeta veći u odnosu na 2013. godinu.

Gž1

Analizom rada apelacionih sudova u materiji radnih sporova u posmatranom izveštajnom periodu utvrđeno je da su najveći priliv predmeta po sudiji imali u Apelacionom sudu u Kragujevcu 45,12 predmeta, da je u istom sudu prosečno rešeno 35,23 predmeta po sudiji, od čega je 92,49 odsto rešeno meritornom odlukom. U Apelacionom sudu u Nišu prosečan priliv predmeta po sudiji bio je 36,16 predmeta, prosečno rešeno po sudiji 37,04 predmeta, od čega meritorno 94,71 odsto. U Apelacionom sudu u Novom Sadu prosečan priliv predmeta po sudiji bio je 34,40 predmeta, prosečno je rešeno po sudiji 41,43 predmeta, od čega meritorno 92,79 odsto. Najmanji prosečan priliv predmeta po sudiji bio je Apelacionom sudu u Beogradu, 27,66 predmeta, prosečno je rešeno po sudiji 32,42 predmeta, od čega meritorno 76,15 odsto.

Poređenjem podataka sa izveštajem o radu svih apelacionih sudova za 2013. godinu uočeno je da je u toku 2014. godine došlo do smanjenja priliva predmeta po sudiji za 0,62, da je prosečan broj rešenih predmeta po sudiji veći u 2014. godini za 2,88, da je procenat rešenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u radu veći za 0,51 odsto u toku 2014. godine, da je procenat meritornih odluka u odnosu na broj rešenih predmeta po sudiji veći za 1,85 odsto u odnosu na 2013. godinu i da je prosečno „ukupno u radu“ predmeta po sudiji za 3,75 predmeta veći u odnosu na 2013. godinu.

Gž2

Analizom rada apelacionih sudova u porodičnim sporovima u posmatranom izveštajnom periodu utvrđeno je da su najveći priliv predmeta po sudiji imali u Apelacionom sudu u Kragujevcu 7,67 predmeta, da je u istom sudu prosečno rešeno 7,72 predmeta po sudiji, od čega je 93,37 odsto rešeno meritornom odlukom. U Apelacionom sudu u Nišu prosečan priliv predmeta po sudiji bio je 7,08 predmeta, prosečno rešeno po sudiji 7,21 predmeta, od čega meritorno 89,92 odsto. U Apelacionom sudu u Novom Sadu prosečan priliv predmeta po sudiji bio je 5,65 predmeta, prosečno je rešeno po sudiji 5,83 predmeta, od čega meritorno 89,70 odsto. Najmanji prosečan priliv predmeta po sudiji bio je Apelacionom sudu u Beogradu, 2,11 predmeta, prosečno je rešeno po sudiji 2,19 predmeta, od čega meritorno 85,39 odsto.

Poređenjem podataka sa izveštajem o radu svih apelacionih sudova za 2013. godinu uočeno je da je u toku 2014. godine došlo do smanjenja priliva predmeta po sudiji za 0,92, da je prosečan broj rešenih predmeta po sudiji manji u 2014. godini za 0,75, da je procenat rešenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u radu veći za 1,52 u toku 2014. godine, da je procenat meritornih odluka u odnosu na broj rešenih predmeta po sudiji veći za 2,03 odsto u odnosu na 2013. godinu i da je prosečno „ukupno u radu“ predmeta po sudiji manji za 0,85 predmeta u odnosu na 2013. godinu.

Krivična materija Kž1

Analizom rada apelacionih sudova u Kž1 materiji u posmatranom izveštajnom periodu utvrđeno je da su najveći priliv predmeta po sudiji imali u Apelacionom sudu u Kragujevcu 8,89 predmeta, da je u istom sudu prosečno rešeno 10,35 predmeta po sudiji, od čega je 81,42 odsto rešeno meritornom odlukom. U Apelacionom sudu u Novom Sadu prosečan priliv predmeta po sudiji bio je 8,74 predmeta, prosečno je rešeno po sudiji 18,38 predmeta, od čega meritorno 95,71 odsto. U Apelacionom sudu u Nišu prosečan priliv predmeta po sudiji bio je 7,40 predmeta, prosečno rešeno po sudiji 16,45 predmeta, od čega meritorno 94,28 odsto. Najmanji prosečan priliv predmeta po sudiji bio je Apelacionom sudu u Beogradu, 5,43 predmeta, prosečno je rešeno po sudiji 9,48 predmeta, od čega meritorno 95,35 odsto.

Poređenjem podataka sa izveštajem o radu svih apelacionih sudova u ovoj materiji za 2013. godinu uočeno je da je u toku 2014. godine došlo do smanjenja priliva predmeta po sudiji za 19 predmeta, da je prosečan broj rešenih predmeta po sudiji manji u 2014. godini za 15,93, da je procenat rešenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u radu veći za 12,1 u toku 2014. godine, da je procenat meritornih odluka u odnosu na broj rešenih predmeta po sudiji manji za 7,25 u odnosu na 2013. godinu i da je prosečno „ukupno u radu“ predmeta po sudiji manji za 21,88 predmeta u odnosu na 2013. godinu.

Kž2

Analizom rada apelacionih sudova u Kž2 materiji utvrđeno je da su najveći priliv predmeta po sudiji imali u Apelacionom sudu u Novom Sadu 12,04 predmeta, da je u istom sudu prosečno rešeno 12,70 predmeta po sudiji, od čega je 96,52 odsto rešeno meritornom odlukom. U Apelacionom sudu u Beogradu prosečan priliv predmeta po sudiji bio je 8,94 predmeta, prosečno je rešeno po sudiji 9,55 predmeta, od čega meritorno 97,60 odsto. U Apelacionom sudu u Kragujevcu prosečan priliv predmeta po sudiji bio je 7,09 predmeta, prosečno rešeno po sudiji 7,15 predmeta, od čega meritorno 90,90 odsto. Najmanji prosečan priliv predmeta po sudiji bio je Apelacionom sudu u Beogradu, 5,85 predmeta, prosečno je rešeno po sudiji 6,41 predmeta, od čega meritorno 94,91 odsto.

Poređenjem podataka sa izveštajem o radu svih apelacionih sudova u ovoj materiji za 2013. godinu uočeno je da je u toku 2014. godine došlo do smanjenja priliva predmeta po sudiji za 9,32 predmeta, da je prosečan broj rešenih predmeta po sudiji manji u 2014. godini za 8,96, da je procenat rešenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u radu veći za 2,31 u toku 2014. godine, da je procenat meritornih odluka u odnosu na broj rešenih predmeta po sudiji manji za 3,39 u odnosu na 2013. godinu i da je prosečno „ukupno u radu“ predmeta po sudiji manje za 9,46 predmeta u odnosu na 2013. godinu.


Materija zaštite prava na suđenje u razumnom roku

Analizom rada apelacionih sudova u materiji zaštite prava na suđenje u razumnom roku u posmatranom izveštajnom periodu (od 22.05.2014. godine kada su sudovi počeli da postupaju u ovim predmetima), utvrđeno je da su apelacioni sudovu primili ukupno, odnosno da je ukupno bilo u radu 3.809 predmeta u ovoj materiji, od čega je rešeno 2.923 predmeta (76,74 odsto od ukupnog broja), a nerešenih je ostalo 886 predmeta. Razvrstano po materiji primljeno je ukupno 2.416 R4 g predmeta, 205 R4 k predmeta i 1.188 R4 r predmeta, od čega je ukupno rešeno 1.885 R4 g predmeta ili 78 odsto (od ukupnog broja rešenih predmeta, meritorno je rešeno 184 – 9,76 odsto, a na drugi način 1.701 predmet), 186 R4 k predmeta ili 90,73 odsto (od toga meritorno 47 -25,26 odsto, a na drugi način 139 predmeta) i 852 R4 r predmeta ili 71,71 odsto od ukupnog broja rešenih predmeta (od toga meritorno 151 – 17,72 odsto, a na drugi način 701 predmet).

Najveći ukupni priliv ovih predmeta imao je Apelacioni sud u Beogradu – 1.910 predmeta, Apelacioni sud u Kragujevcu sa ukupno 925 predmeta, zatim Apelacioni sud u Nišu sa ukupno 614 predmeta i Apelacioni sud u Novom Sadu sa ukupno 360 predmeta.

Po materijama, najveći priliv R4g predmeta imao je Apelacioni sud u Beogradu sa 1.155 predmeta (od čega je rešeno 778 predmeta – 61 meritorno a 717 na drugi način), Apelacioni sud u Kragujevcu sa 678 predmeta (od čega je rešeno 586 predmeta – 41 meritorno a 545 na drugi način), zatim Apelacioni sud u Nišu sa 314 predmeta (od čega je rešeno 276 predmeta – 48 meritorno a 228 na drugi način) i Apelacioni sud u Novom Sadu sa 269 predmeta (od čega je rešeno 245 predmeta – 34 meritorno a 211 na drugi način).

Najveći priliv R4 k predmeta imao je Apelacioni sud u Beogradu sa 87 predmeta (od čega je rešeno 82 predmeta – 14 meritorno a 68 na drugi način), Apelacioni sud u Kragujevcu sa 49 predmeta (od čega je rešeno 46 predmeta – 17 meritorno a 29 na drugi način), zatim Apelacioni sud u Nišu sa 47 predmeta (od čega je rešeno 40 predmeta – 9 meritorno a 31 na drugi način) i Apelacioni sud u Novom Sadu sa 22 predmeta (od čega je rešeno 18 predmeta – 7 meritorno a 11 na drugi način).

Najveći priliv R4 r predmeta imao je Apelacioni sud u Beogradu sa 668 predmeta (od čega je rešeno 436 predmeta – 76 meritorno a 360 na drugi način), Apelacioni sud u Kragujevcu sa 198 predmeta (od čega je rešeno 140 predmeta – 32 meritorno a 108 na drugi način), zatim Apelacioni sud u Nišu sa 253 predmeta (od čega je rešeno 212 predmeta – 24 meritorno a 188 na drugi način) i Apelacioni sud u Novom Sadu sa 69 predmeta (od čega je rešeno 64 predmeta – 19 meritorno a 45 na drugi način).

VIŠI SUDOVI

Nadležnost višeg suda regulisana je članom 8a i 23. Zakona o uređenju sudova i članom 4. stav 2. Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava.

U periodu od 01.01. do 31.12.2014. godine, u višim sudovima primljeno je ukupno 112.879 predmeta u svim materijama iz Zakonom utvrđene nadležnosti, odnosno 58.977 predmeta u pretežno sudećim materijama, a iz prethodnog izveštajnog perioda preneto je 32.466 odnosno 21.632 predmeta u pretežno sudećoj materiji, tako da je ukupan broj predmeta u radu bio 145.345 odnosno 80.609 u pretežno sudećoj materiji. Od navedenog broja rešeno je ukupno 109.037, a nerešenih je ostalo 36.308 predmeta u svim materijama, dok je u pretežno sudećim materijama ukupno rešeno 57.025 predmeta, a ostalo kao nerešeno 23.584 predmeta. Treba napomenuti da je u pretežno sudećim materijama u 2013. godini bila i materija Ki (istraga), koja je prešla u nadležnost tužilaštva izmenama Zakonika o krivičnom postupku, a od 2014. godine kao pretežno sudeća, uvedena je Kž1 materija.

U odnosu na 2013. godinu, uočava se da je u toku 2014. godine primljeno veći broj predmeta i to za 507, a ukupan broj predmeta u radu bio je manji za 6.985. U toku 2014. godine, ukupno je rešeno 10.925 predmeta manje nego u prethodnom izveštajnom periodu, a na kraju 2014. godine ostao je veći broj ukupno nerešenih predmeta i to za 3.940.

Prema izveštaju o radu sudova za period od 01.01. do 31.12.2014. godine, najveći prosečan priliv predmeta po sudiji imali su: Viši sud u Novom Sadu (55,79), zatim Viši sud u Novom Pazaru (50,82), Viši sud u Kragujevcu (47,62), Viši sud u Vranju (41,25) i Viši sud u Somboru (39,82), dok je najmanji prosečan priliv predmeta po sudiji evidentiran u Višem sudu u Negotinu (16,30), zatim u Višem sudu u Prokuplju (19,23), Višem sudu u Šapcu (19,69), Višem sudu u Smederevu (20,47), kao i Višem sudu u Kosovskoj Mitrovici (1,07). Navedeni podaci ukazuju da je u svim višim sudovima prosečan priliv predmeta po sudiji u 2014. godini iznosio 31,48 predmeta, što je za 2,12 predmeta po sudiji manje nego 2013. godine. Međutim, priliv predmeta po sudiji u 2013. godini kretao se u rasponu od 2,05 do 60,18, dok je u 2014. godini prosečan priliv predmeta po sudiji bio u rasponu od 1,07 do 55,79.

Prema podacima o rezultatima rada na nivou svih viših sudova, broj prosečno rešenih predmeta po sudiji, u 2014. godini, je 30,41. Sudovi koji imaju najveći prosečan priliv predmeta po sudiji, imaju i najveći broj rešenih predmeta po sudiji, tako da je, po sudiji, najviše rešio: Viši sud u Novom Pazaru (50,18), zatim Viši sud u Kragujevcu (47,34), Viši sud u Novom Sadu (47,31), Viši sud u Vranju (44,15) i Viši sud u Somboru (43,47), dok je najmanji broj rešenih predmeta po sudiji evidentiran u Višem sudu u Negotinu (16,74), zatim u Višem sudu u Prokuplju (17,40), Višem sudu u Šapcu (20,60) i u Višem sudu u Pirotu (21,36) i Višem sudu u Kosovskoj Mitrovici (0,98).

Broj prosečno rešenih predmeta po sudiji na nivou svih viših sudova, u 2014. godini manji je nego u 2013. godini, za 5,46 predmeta po sudiji, ali se broj predmeta po sudiji u 2013. godine kretao u rasponu od 2,15 do 67,35, dok je u 2014. godini prosečan broj rešenih predmeta po sudiji bio u rasponu od 0,98 do 50,18.

Najveći procenat rešenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u radu imao je Viši sud u Valjevu (95,56 odsto), zatim Viši sud u Užicu (94,68 odsto), Viši sud u Negotinu (94,23 odsto), Viši sud u Pančevu (92,76 odsto) i Viši sud u Jagodini (92,69 odsto), dok je najveći procenat meritorno rešenih predmeta, u odnosu na broj rešenih predmeta, imao Viši sud u Kragujevcu (84,60 odsto), zatim Viši sud u Šapcu (84,32 odsto), Viši sud u Kosovskoj Mitrovici (84,03), Viši sud u Valjevu (83,88 odsto), Viši sud u Užicu (81,67 odsto) i Viši sud u Leskovcu (80,02 odsto).

Najmanji procenat rešenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u radu imao je Viši sud u Beogradu (57,35 odsto), zatim Viši sud u Novom Sadu (60,81 odsto), Viši sud u Prokuplju (74,50 odsto), Viši sud u Zrenjaninu (75,34 odsto), Viši sud u Kosovskoj Mitrovici (75,80 odsto) i Viši sud u Čačku (79,90 odsto), a najmanji procenat meritorno rešenih predmeta ima Viši sud u Novi Pazar (57,29 odsto), zatim Viši sud u Vranju (60,13 odsto), Viši sud u Pančevu (67,11 odsto), Viši sud u Zrenjaninu (69,02 odsto) i Viši sud u Požarevcu (70,09 odsto).

U toku 2014. godine po sudovima je rešeno od 57,35 odsto do 95,56 odsto od ukupnog broja predmeta u radu, a procenat ukupno rešenih predmeta u višim sudovima u odnosu na broj predmeta u radu, u 2014. godini smanjen je na 75,02 odsto, odnosno za 3,73 odsto u odnosu na 2013. godinu.

Procenat meritorno rešenih predmeta u 2014. godini, po sudovima je bio u rasponu od 57,29 odsto do 84,60 odsto, a procenat meritorno rešenih predmeta u svim višim sudovima u 2014. godini povećan je na 75,66 odsto, odnosno za 1,40 u odnosu na 2013. godinu.

U 2014. godini, najbolji koeficijent ažurnosti imali su Viši sud u Valjevu (0,50), Viši sud u Užicu (0,61), Viši sud u Negotinu (0,69), Viši sud u Jagodini,

Pančevi i Požarevcu (0,87), a najlošiji koeficijent ažurnosti imali su Viši sud u Beogradu (7,47), zatim Viši sud u Novom Sadu (6,01), Viši sud u Prokuplju (3,41), Viši sud u Zrenjaninu (3,31) i Viši sud u Kosovska Mitrovica (3,24).

Koeficijent ažurnosti svih viših sudova u 2014. godini iznosio je 3,54, tako da je isti poboljšan u odnosu na rezultate ostvarene u 2013. godini, kada je koeficijent ažurnosti svih viših sudova bio 3,17, odnosno za 0,37 viši u odnosu na 2013. godinu.

Kada je reč o nerešenim starim predmetima na kraju izveštajnog perioda, 31.12.2014. godine, ostalo je kao nerešeno 2.422 svih starih predmeta prema datumu prijema u sud i 14.739 nerešena stara predmeta prema datumu podnošenja inicijalnog akta (u odnosu na ukupan broj svih nerešenih predmeta koji je 36.308).

Iz navedenih podataka se vidi da je na kraju 2014. godine, na nivou svih viših sudova, povećan ukupan broj nerešenih starih predmeta prema datumu inicijalnog akta u odnosu na 2013. godinu, i to za 1.476 predmeta, odnosno za 10,01 odsto .

Građanska materija P

U ovoj vrsti materije ukupno primljeno predmeta, na nivou svih viših sudova, u posmatranom izveštajnom periodu bilo je 2.212 predmeta, a prosečan priliv predmeta po sudiji bio je 2,31 predmeta. Od ukupno rešenih 1.425 predmeta, meritorno je rešeno 570 predmeta. Prosečno rešeno po sudiji na nivou svih viših sudova bilo je 1,49 predmeta. U odnosu na 2013. godinu, kada je priliv predmeta u ovoj materiji bio 1.816 predmeta, priliv predmeta u 2014. godini je veći za 17,90 odsto.

U P materiji najveći priliv predmeta imali su viši sudovi u Beogradu (11.123), Novom Sadu (229), Nišu (88), Leskovcu (66), Pančevu (65) i Kragujevcu (62). U odnosu na 2013. godinu priliv predmeta u ovoj materiji uglavnom je bio veći, u većini sudova.

Najveći prosečan priliv po sudiji imali su viši sudovi u Novom Sadu (20,82), Beogradu (12,76), Kragujevcu (2,82), Čačku (1,95) i Subotici (1,52). Poređenjem ovih podataka u odnosu na 2013. godinu, priliv je povećan u većini viših sudova.

Najmanji priliv predmeta imali su Viši sud u Negotinu (6), Viši sud u Vranju (10), Viši sud u Zaječaru (17), Viši sud u Kruševcu (19) i Viši sud u Pirotu (20), dok Viši sud u Kosovskoj Mitrovici nije imao predmete u ovoj materiji, a najmanji prosečan priliv predmeta po sudiji imali su Viši sud u Negotinu (0,27), Viši sud u Zaječaru (0,31), Viši sud u Vranju i Požarevcu (0,45) i Viši sud u Kraljevu (0,73).

Viši sud u Beogradu imao je najveći broj rešenih predmeta (652) od čega je procenat meritorno rešenih (36,96 odsto). Sledi Viši sud u Novom Sadu (178) ukupno rešenih predmeta, od čega je meritorno rešenih (50,00 odsto), zatim Viši sud u Leskovcu (65) ukupno rešenih predmeta, od čega meritorno rešenih (4,62 odsto) i Viši sud u Nišu (61) ukupno rešenih predmeta, od čega meritorno rešenih (49,18 odsto). Najviše meritorno rešenih predmeta, u odnosu na ukupno rešenih predmeta, imao je Viši sud u Kraljevu (77,59 odsto), u Jagodini (64,00 odsto), i u Pirotu i Kruševcu (57,14 odsto).

Najviše prosečno rešenih predmeta po sudiji imali su viši sudovi u Novom Sadu (16,18), Beogradu (7,41), Kragujevcu (2,14), Čačku (1,32) i Prokuplju (1,23).

Najmanje ukupno rešenih predmeta imao je Viši sud Negotinu (9), zatim viši sudovi u Zaječaru i Somboru (po 11), viši sudovi u Vranju i Šapcu (po 13) i Viši sud u Kosovskoj Mitrovici (1). Najmanje meritorno rešenih predmeta imao je Viši sud u Leskovcu (4,62 odsto), Viši sud u Valjevu (16,67 odsto) i Viši sud u Čačku (20,69 odsto).

U ovoj vrsti materije ukupno primljeno predmeta, na nivou svih viših sudova, u posmatranom izveštajnom periodu bilo je 43.323 predmeta, a prosečan priliv predmeta po sudiji bio je 36,81 predmeta. Od ukupno rešenih 42.179 predmeta, meritorno je rešeno 37.357 predmeta. Prosečno rešeno po sudiji na nivou svih viših sudova bilo je 35,84 predmeta. U odnosu na 2013. godinu, kada je priliv predmeta u ovoj materiji bio 52.028 predmeta, priliv predmeta u 2014. godini je smanjen za 16,73 odsto.

U Gž materiji najveći priliv predmeta imali su viši sudovi u Beogradu (10.706), Novom Sadu (4.719), Nišu (3.351), Leskovcu (3.028) i Kragujevcu (2.006). Ovaj podatak je u odnosu na 2013. godinu ostao uglavnom nepromenjen.

Najveći prosečan priliv po sudiji imali su viši sudovi u Novom Sadu (143,00), Vranju (78,23), Beogradu (69,52), Kragujevcu (60,79) i u Valjevu (58,12).

Poređenjem ovih podataka u odnosu na 2013. godinu, priliv je povećan u 17 viših sudova, a neznatno smanjen u ostalih 9 viših sudova.

Najmanji priliv predmeta imali su Viši sud u Kosovskoj Mitrovici (54), Viši sud u Negotinu (408), Viši sud u Novom Pazaru (534), Viši sud u Prokuplju (579), Viši sud u Subotici (662) i najmanji prosečan priliv predmeta po sudiji imaju Viši sud u Kosovskoj Mitrovici (0,98), Viši sud u Negotinu (12,36), Viši sud u Pančevu (12,85), Viši sud u Prokuplju (17,55), Viši sud u Zaječaru (18,38) i Viši sud u Požarevcu (18,94). Ovaj podatak je u odnosu na 2013. godinu ostao delimično nepromenjen.

Viši sud u Beogradu imao je najveći broj rešenih predmeta (8.556) od čega je broj meritorno rešenih (7.964). Sledi Viši sud u Nišu sa 3.593 ukupno rešenih predmeta, od čega meritorno rešenih 3.074, zatim Viši sud u Leskovcu 3.183 ukupno rešenih predmeta, od čega meritorno rešenih 2.934 i Viši sud u Novom Sadu 3.125 ukupno rešenih predmeta, od čega meritorno rešenih 2.861.

Najviše prosečno rešenih predmeta po sudiji imali su viši sudovi u Novom Sadu (94,70), Vranju (92,50), Kragujevcu (64,94), Kruševcu (64,05) i Valjevu (58,12). U odnosu na 2013. godinu uočava se da je u tim sudovima znatno povećan broj prosečno rešenih predmeta po sudiji.

Najmanje ukupno rešenih predmeta imao je Viši sud Negotinu (453), zatim Viši sud Prokuplju (543), Viši sud u Pirotu (702), Viši sud u Novom Pazaru (707), Viši sud u Zrenjaninu (756) i Viši sud u Kosovskoj Mitrovici (52). U tim sudovima je najmanji broj meritorno rešenih i najmanje rešenih predmeta po sudiji.

Gž1

U ovoj vrsti materije ukupno primljeno predmeta, na nivou svih viših sudova, u posmatranom izveštajnom periodu bilo je 2.831 predmeta, a prosečan priliv predmeta po sudiji bio je 2,86 predmeta. Od ukupno rešenih 3.418 predmeta, meritorno je rešeno 2.979 predmeta. Prosečno rešeno po sudiji na nivou svih viših sudova bilo je 3,45 predmeta. U odnosu na 2013. godinu, kada je priliv predmeta u ovoj materiji bio 2.860 predmeta, priliv predmeta u 2014. godini je neznatno smanjen.

Najveći priliv predmeta u ovoj materiji imali su viši sudovi u Beogradu (745), Nišu (296), Kragujevcu (280), Zaječaru (237) i Somboru (177) predmeta. Najveći prosečan priliv predmeta po sudiji imali su viši sudovi u Kragujevcu (8,48), Somboru (8,05), Vranju (6,36), Novom Sadu (5,18) i Beogradu (4,84), a svi ostali sudovi imaju manji prosečan priliv po sudiji. U 2014. godini nije bilo priliva ovih predmeta u višim sudovima u Kraljevu, Novom Pazaru, Pirotu, Prokuplju, Užicu i Čačku.

Najveći broj rešenih predmeta (uključujući i broj meritorno rešenih) imaju viši sudovi u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Zrenjaninu, a najveći broj prosečno rešenih predmeta po sudiji imaju viši sudovi u Beogradu (8,53), Kragujevcu (8,48), Somboru (8,36), Vranju (5,82) i Novom Sadu (5,55), dok u svim ostalim višim sudovima prosečno je rešeno manje od pet predmeta po sudiji. U odnosu na 2013. godinu, kada je broj rešenih predmeta u ovoj materiji bio 3.280 predmeta, priliv predmeta u 2014. godini je smanjen za 138 predmeta.

Ukoliko izuzmemo sudove koji nisu imali priliv (viši sudovi u Kraljevu, Novom Pazaru, Pirotu, Prokuplju, Užicu i Čačku) najmanje prosečno rešenih predmeta po sudiji imali su viši sudovi u Požarevcu (0,56), Negotinu (1,00), Šapcu (1,04), Pančevu (1,11), Smederevu (1,15) i Kosovskoj Mitrovici (0,25).

Gž2

U ovoj vrsti materije ukupno primljeno predmeta, na nivou svih viših sudova, u posmatranom izveštajnom periodu bilo je 777 predmeta, a prosečan priliv predmeta po sudiji bio je 0,98 predmeta. Od ukupno rešenih 834 predmeta, meritorno je rešeno 768 predmeta. Prosečno rešeno po sudiji na nivou svih viših sudova bilo je 1,05 predmeta. U odnosu na 2013. godinu, kada je priliv predmeta u ovoj materiji bio 966 predmeta, priliv predmeta u 2014. godini je smanjen za 189 predmeta.

Najveći priliv predmeta imali su viši sudovi u Beogradu (272), Kragujevcu (81), Požarevcu (52) i Novom Sadu (50). Najveći prosečan priliv predmeta po sudiji imali su viši sudovi u Kragujevcu (2,45), Novom Sadu (2,27), Beogradu (1,77) i Sremskoj Mitrovici (1,64).

U 10 viših sudova nije bilo priliva, pa samim tim nije bilo ni prosečnog priliva predmeta po sudiji.

Najveći broj ukupno rešenih predmeta (uključujući i meritorno rešene) imaju Viši sud Beogradu (319), Viši sud u Kragujevcu (81), Viši sud u Novom Sadu (53), Viši sud Požarevcu (53) i Viši sud u Smederevu (49). Ako posmatramo prosečno rešene predmete po sudiji onda najviše rešeno predmeta po sudiji su imali viši sudovi u Kragujevcu (2,45), Novom Sadu (2,41), Beogradu (2,07), Sremskoj Mitgrovici (1,73) i Smederevu (1,48), dok su ostali sudovi rešavali manje od jednog predmeta po sudiji.

Krivična materija Ki

Kako je istraga prešla u nadležnost tužilaštva, izmenom Zakonika o krivičnom postupku od 01.10.2013. godine, sudovi su prestali da primaju predmete istrage, a postupali su u 2014. godini, samo u nerešenim predmetima.

Na početku izveštajnog perioda, 01. 01. 2014. godine na nivou svih viših sudova bilo je nerešenih 367 predmeta u ovoj materiji, u toku 2014. godine primljeno je 34 predmeta, a 0,44 predmeta je bio prosečan priliv predmeta po sudiji. Ukupno u radu bilo je 507 predmeta, ukupno je rešeno 356 predmeta, od čega je meritorno rešeno 309 predmeta. Na kraju posmatranog izveštajnog perioda u radu je ostao nerešen 151 predmet.

K

U ovoj vrsti materije ukupno primljeno predmeta, na nivou svih viših sudova, u posmatranom izveštajnom periodu bilo je 3.221 predmeta, a prosečan priliv predmeta po sudiji bio je 2,79 predmeta. Od ukupno rešenih 2.514 predmeta, meritorno je rešeno 1.848 predmeta. Prosečno rešeno po sudiji na nivou svih viših sudova bilo je 2,18 predmeta. U odnosu na 2013. godinu, kada je priliv predmeta u ovoj materiji bio 3.403 predmeta, priliv predmeta u 2014. godini je neznatno smanjen.

U K materiji najveći ukupan priliv predmeta imali su viši sudovi u Beogradu (1.014), Novom Sadu (304), Nišu (201) i Kragujevcu (158), a najveći prosečan priliv predmeta po sudiji imali su viši sudovi u Beogradu (5,76), Novom Sadu (4,61), Nišu (4,57), Novom Pazaru (4,09) i Kragujevcu (3,59).

Najmanji ukupan priliv predmeta imaju viši sudovi Negotinu (29), Požarevcu (38), Užicu (42) i Novom Pazaru (45), a Viši sud u Kosovskoj Mitrovici nije imao predmeta u ovoj materiji. Sudovi koji imaju najmanji prosečni priliv predmeta po sudiji bili su viši sudovi u Negotinu (0,88), Valjevu i Kruševcu (1,25), Šapcu (1,35).

Ukupno rešeno predmeta u ovoj materiji na nivou svih viših sudova u 2014. godini bio je 2.514 predmeta, što je u odnosu na 2013. godinu, kada je bilo ukupno rešeno 4.853 predmeta, manje za 2.339 predmeta.

Najveći ukupan broj rešenih predmeta imaju viši sudovi u Beogradu (888), Novom Sadu (231), Nišu (148), Kragujevcu (107) i Smederevu (102). Najviše prosečno rešenih predmeta po sudiji imaju viši sudovi u Beogradu (5,05), Novom Sadu (3,50), Nišu (3,36), Novom Pazaru (3,18) i Požarevcu (3,00). Najveći procenat meritorno rešenih predmeta imaju Viši sud u Požarevcu (96,97 odsto), Viši sud u Negotinu (95,24 odsto), Viši sud u Smederevu (94,12 odsto), Viši sud u Kruševcu (93,75 odsto), Viši sud u Šapcu (93,10 odsto).

Najmanje ukupno rešenih predmeta imaju viši sudovi u Kosovskoj Mitrovici (1), Negotinu (21), Užicu (24), Pirotu (30), Požarevcu (33) i Novom Pazaru (35). Najmanje prosečno rešenih predmeta po sudiji imali su i to: viši sudovi u Kosovskoj Mitrovici (0,02), Negotinu (0,64), Kruševcu (0,87), Šapcu (0,88), Pirotu (0,91) i Subotici (0,95). Najmanji procenat meritorno rešenih predmeta imaju Viši sud u Jagodini (49,40 odsto), Viši sud u Novom Pazaru (51,43 odsto), Viši sud u Pančevu (63,49 odsto), Viši sud u Novom Sadu (64,50 odsto), i Viši sud u Beogradu (66,10 odsto) dok Viši sud u Kosovskoj Mitrovici nije imao meritorno rešenih predmeta u ovoj materiji.

Kž1

U ovoj vrsti materije ukupno primljeno predmeta na nivou svih viših sudova u posmatranom izveštajnom periodu bilo je 3.958 predmeta, a prosečan priliv predmeta po sudiji bio je 10,58 predmeta. Od ukupno rešenih 3.721 predmeta, meritorno je rešeno 3.460 predmeta. Prosečno rešeno po sudiji na nivou svih viših sudova bilo je 9,95 predmeta.

U Kž1 materiji najveći ukupan priliv predmeta imali su viši sudovi u Kragujevcu (927) u Beogradu (849), Jagodini (439) i Valjevu (431), a najveći prosečan priliv predmeta po sudiji imali su viši sudovi u Kragujevcu (42,14), Pančevu (16,09), Beogradu (15,44), Jagodini (13,30) i Valjevu (13,06).

Najmanji ukupan priliv predmeta imali su viši sudovi u Subotici (2,09), Smederevu (3,00) i Prokuplju (3,11), dok viši sudovi u Vranju, Kosovskoj Mitrovici, Kruševcu, Nišu, Zaječaru, Požarevcu, Zrenjaninu, Negotinu, Leskovcu, Somboru, Kraljevu, Pirotu, Užicu i Šapcu nisu primili ni jedan predmet u ovoj materiji.

Najveći ukupan broj rešenih predmeta imali su viši sudovi u Kragujevcu (884), Beogradu (761), Jagodini (437) i Valjevu (430), od čega meritornom odlukom rešeno je najviše u višim sudovima u Kragujevcu (839), u Beogradu (699), Jagodini (417) i Valjevu (344). Najmanje ukupno rešenih predmeta imali su viši sudovi u Subotici (75 a primio je 92), Novom Pazaru (78 a primio 79) i Smederevu (97 a primio je 99).

Najviše prosečno rešenih predmeta po sudiji imali su viši sudovi u Kragujevcu (40,18), Pančevu (15,91), Beogradu (13,84), Jagodini (13,24) i Valjevu (13,03). Najmanje prosečno rešenih predmeta po sudiji imali su viši sudovi u Subotici (1,70), Smederevu (2,94) i Prokuplju (3,02).

Najviši procenat meritorno rešenih predmeta imali su viši sudovi u Subotici (100 odsto), Novom Sadu (98,84 odsto), Sremskoj Mitrovici (97,82), Prokuplju (96,99 odsto) i Pančevu (96,57 odsto). Najmanji procenat meritorno rešenih predmeta imali su viši sudovi u Valjevu (80,00 odsto) Čačku (88,96) i Novom Pazaru (89,74 odsto), dok četrnaest sudova nije imalo meritorno rešenih odluka u ovoj materiji.

Kim

U ovoj vrsti materije ukupno primljeno predmeta, na nivou svih viših sudova, u posmatranom izveštajnom periodu bilo je 3.092 predmeta, a prosečan priliv predmeta po sudiji bio je 7,21 predmeta. Od ukupno rešenih 2.696 predmeta, meritorno je rešeno 2.101 predmet. Prosečno rešeno po sudiji na nivou svih viših sudova bilo je 6,28 predmeta U odnosu na 2013. godinu, kada je priliv predmeta u ovoj materiji bio 3.656 predmeta, priliv predmeta u 2014. godini je smanjen za 564 predmeta.

U Kim materiji najveći ukupan priliv predmeta imali su viši sudovi u Beogradu (514), Novom Sadu (380) i Zrenjaninu (314), a najveći prosečan priliv predmeta po sudiji imali su viši sudovi u Zrenjaninu (28,55), Novom Sadu (17,27), Kragujevcu (15,09) i Beogradu (11,68). Najmanji ukupan priliv imaju viši sudovi u Negotinu (27), Požaarevcu (48), Smederevu (53), dok najmanji prosečan priliv predmeta po sudiji imali su viši sud u Smederevu (2,41), Negotinu (2,45), Šapcu (2,64), a Viši sud u Kosovskoj Mitrovici nije primio ni jedan predmet u ovoj materiji.

Najveći ukupan broj rešenih predmeta imaju viši sudovi u Beogradu (511), Novom Sadu (353), Zrenjaninu (273) i Kragujevcu (170), koji su imali i najveći broj meritornih odluka, u Višem sudu u Beogradu (442 – 86,50 odsto), Novom Sadu (279 – 79,04 odsto), Zrenjaninu (171 – 62,64 odsto) i Kragujevcu (160 – 94,12 odsto). Najmanje ukupno rešenih predmeta imali su viši sudovi u Novom Pazaru (3), Negotinu (22) i Požarevcu (31). Najmanji procenat meritorno rešenih predmeta imali su viši sudovi u Vranju (50,91 odsto), Čačku (56,60 odsto i u Leskovcu (58,06 odsto).

Najviše prosečno rešenih predmeta po sudiji imali su viši sudovi u Zrenjaninu (24,82), Novom Sadu (16,05), Kragujevcu (15,45) i Beogradu (11,61). Najmanje prosečno rešenih predmeta po sudiji imali su viši sudovi u Novom Pazaru (0,27), Šapcu (1,68) i Smederevu (1,86).

Km

U ovoj vrsti materije ukupno primljeno predmeta, na nivou svih viših sudova, u posmatranom izveštajnom periodu bilo je 1.775 predmeta, a prosečan priliv predmeta po sudiji bio je 3,94 predmeta. Od ukupno rešenih 1.663 predmeta, meritorno je rešeno 1.437 predmeta. Prosečno rešeno po sudiji na nivou svih viših sudova bilo je 3,69 predmeta. U odnosu na 2013. godinu, kada je priliv predmeta u ovoj materiji bio 2.559 predmeta, priliv predmeta u 2014. godini je smanjen za 784 predmeta.

U Km materiji najveći ukupan priliv predmeta imali su viši sudovi u Beogradu (348), Novom Sadu (219), Zrenjaninu (145) i Kragujevcu (116), a najveći prosečan priliv po sudiji imali su viši sudovi u Zrenjaninu (13,18), Kragujevcu (10,55), Novom Sadu (9,95) i Beogradu (7,91). Najmanji ukupan priliv predmeta imali su viši sudovi u Negotinu (16), Novom Pazaru (18), Šapcu (29), Pirotu (29) i Požarevcu (30), a najmanji prosečni priliv predmeta po sudiji imali su viši sudovi u viši sudovi u Leskovcu (1,09), Šapcu (1,32), Negotinu (1,45) i Smederevu (1,55). Viši sud u Kosovskoj Mitrovici nije primio nijedan Km predmet.

Najveći ukupan broj rešenih predmeta imali su viši sudovi u Beogradu (316), Novom Sadu (251), Zrenjaninu (136) i Kragujevcu (110). Najviše prosečno rešenih predmeta po sudiji imali su viši sudovi u Zrenjaninu (12,36), Novom Sadu (11,41), Kragujevcu (10,00) i Beogradu (7,18). Najveći procenat meritorno rešenih predmeta imali su viši sudovi u Novom Pazaru, Požarevcu, Prokuplju, Subotici, Užicu i Šapcu (100 odsto).

Najmanje ukupno rešenih predmeta imali su viši sudovi u Novom Pazaru (1), Negotinu (13), Požarevcu (22) i Čačku (24). Najmanje prosečno rešenih predmeta po sudiji imali su viši sudovi u viši sudovi u Novom Pazaru (0,09), Šapcu i Negotinu (1,18) i Smederevu (1,77). Najmanji procenat meritorno rešenih predmeta imali su viši sudovi u Vranju (70,00 odsto), Leskovcu (76,67 odsto), Zaječaru (78,79 odsto) i Sremskoj Mitrovici (79,01 odsto).

Materija zaštite prava na suđenje u razumnom roku

Analizom rada viših sudova u materiji zaštite prava na suđenje u razumnom roku u posmatranom izveštajnom periodu (od 22.05.2014. godine kada su sudovi počeli da postupaju u ovim predmetima) utvrđeno je da su viši sudovu primili ukupno, odnosno da je ukupno bilo u radu 3.022 predmeta u ovoj materiji, od čega je rešeno 1.965 predmeta (65,02 odsto od ukupnog broja), a nerešenih je ostalo 1.057 predmeta. Razvrstano po materiji primljeno je ukupno 2.111 R4i predmeta, 178 R4k predmeta i 733 R4p predmeta, od čega je ukupno rešeno 1.263 R4i predmeta ili 59,82 odsto (od toga meritorno 700 – 55,42 odsto, a na drugi način 563 predmeta), 147 R4k predmeta ili 82,58 odsto (od toga meritorno 76 -51,70 odsto, a na drugi način 71 predmet) i 555 R4p predmeta, ili 75,71 odsto od ukupnog broja rešenih predmeta (od toga meritorno 177 – 31,89 odsto, a na drugi način 378 predmeta).

Najveći ukupni priliv predmeta u materijama za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku imao je Viši sud u Beogradu – 455 predmeta, Viši sud u Čačku sa ukupno 370 predmeta, zatim Viši sud u Kraljevu sa ukupno 324 predmeta, Viši sud u Kruševcu sa 232 predmeta, Viši sud u Leskovcu sa ukupno 227 predmeta i Viši sud u Vranju sa ukupno 175 ovih predmeta.

Po materijama, najveći priliv R4i predmeta imao je Viši sud u Čačku sa 322 predmeta (od čega je rešeno 155 predmeta – 135 meritorno a 20 na drugi način), Viši sud u Kraljevu sa 318 predmeta (od čega je rešeno 45 predmeta – 41 meritorno a 4 na drugi način), zatim Viši sud u Beogradu sa 233 predmeta (od čega je rešeno 61 predmet – 5 meritorno a 56 na drugi način) i Viši sud u Leskovcu sa 170 predmeta (od čega je rešeno 108 predmeta – 13 meritorno a 95 na drugi način). Najmanji priliv R4i predmeta imao je Viši sud u Subotici sa 2 predmeta (od čega je rešeno 2 predmeta – 1 meritorno a 1 na drugi način), Viši sud u Kosovskoj Mitrovici sa 4 predmeta (od čega je rešeno 2 predmeta – nijedan meritorno a 2 na drugi način), zatim Viši sud u Valjevu sa 5 predmeta (od čega je rešeno 4 predmeta – 4 meritorno) i Viši sud u Požarevcu sa 7 predmeta (od čega je rešeno 7 predmeta – 6 meritorno a 1 na drugi način).

Najveći priliv R4k predmeta imao je Viši sud u Beogradu sa 37 predmeta (od čega je rešeno 23 predmeta – 15 meritorno a 8 na drugi način), Viši sud u Smederevu sa 18 predmeta (od čega je rešeno 17 predmeta – 8 meritorno a 9 na drugi način), zatim Viši sud u Nišu i Viši sud u Jagodini sa 14 predmeta (od čega je rešeno, u Nišu 12 predmeta

– 11 meritorno a 1 na drugi način, a u Jagodini rešeno je 14 predmeta, 11 meritorno a 3 na drugi način), Viši sud u Kragujevcu sa 12 predmeta (od čega je rešeno 5 predmeta – 2 meritorno a 3 na drugi način) i Viši sud u Užicu sa 11 predmeta (od čega je rešeno 11 predmeta – 6 meritorno a 5 na drugi način). Ostali viši sudovi imali su priliv manji od 10 predmeta, s tim da viši sudovi u Kraljevu, Pirotu, Prokuplju, Somboru i Kosovskoj Mitrovici nisu primili ni jedan predmet u ovoj materiji.

Najveći priliv R4p predmeta imao je Viši sud u Beogradu sa 185 predmeta (od čega je rešen 91 predmet – 8 meritorno a 83 na drugi način), Viši sud u Smederevu sa 103 predmeta (od čega je rešeno 95 predmeta – 29 meritorno a 66 na drugi način), zatim Viši sud u Kruševcu sa 62 predmeta (od čega je rešeno 48 predmeta – 6 meritorno a 42 na drugi način) i Viši sud u Sremskoj Mitrovici sa 61 predmetom (od čega je rešeno 47 predmeta

– 13 meritorno a 34 na drugi način). Najmanji priliv R4p predmeta imao je Viši sud u Valjevu sa 1 predmetom (rešen je meritorno), Viši sud Kosovskoj Mitrovici nije primio ni jedan predmet u ovoj materiji, viši sudovi u Kraljevu i Zaječaru sa 6 predmeta (od čega je u Kraljevu rešeno 6 predmeta – 2 meritorno a 4 na drugi način, a u Zaječaru ukupno je rešeno 5 predmeta, svi rešeni na drugi način), zatim Viši sud u Subotici sa 7 predmeta (od čega je rešeno svih 7 predmeta na drugi način).

OSNOVNI SUDOVI

U periodu od 02.01.2014. do 31.12.2014. godine, u osnovnim sudovima primljeno je ukupno 822.272 predmeta u svim materijama, odnosno 222.445 predmeta u pretežno sudećim materijima, a iz prethodnog izveštajnog perioda preneto je 2.324.528 predmeta, tako da je ukupan broj predmeta u radu bio 3.146.800 predmeta u svim sudećim materijama, odnosno 449.579 u pretežno sudećim materijama. Od navedenog broja rešeno je ukupno 906.843 predmeta, odnosno 220.701 u pretežno sudećim materijama, a nerešenih je ostalo 2.239.927 predmeta, odnosno 228.863 u pretežno sudećim materijama. Meritorno je rešeno 610.414, odnosno 151.424 predmeta u pretežno sudećim materijama.

Treba napomenuti da su u pretežno sudećim materijama u 2013. godini bili predmeti u materijama P, K, Ki, O, P1, a u 2014. su razmatrane samo materije P, P1, P2 i K, i da je Ki materija, zbog izmene Zakonika i krivičnom postupku prešla u nadležnost tužilaštava od 01.10.2013. godine.

U odnosu na 2013. godinu, uočava se da je u toku 2014. godine primljen manji broj predmeta i to za 79.465 (8,81 odsto), a manji je bio i ukupan broj predmeta u radu za 310.017 (8,97 odsto). U toku 2014. godine, ukupno je rešeno 239.396 (20,89 odsto) predmeta manje nego u prethodnom izveštajnom periodu, a na kraju 2014. godine ostao je manji broj ukupno nerešenih predmeta i to za 70.651 (3,06 odsto).

Prema izveštaju o radu sudova za period od 02.01. do 31.12.2014. godine, najveći prosečan priliv predmeta po sudiji, u svim materijama, imali su: Osnovni sud u Loznici (417,32), Osnovni sud u Vrbasu (120,32), Osnovni sud u Pirotu (114,08), Osnovni sud u Lazarevcu (108,75), Osnovni sud u Lebanu (107,93) i Osnovni sud u Kikindi (103,34), dok je najmanji prosečan priliv predmeta po sudiji bio u osnovnim sudovima u: Dimitrovgradu (19,22), Priboju (32,91), Bujanovcu (33,08), Šidu (34,04), Prokuplju (35,92) i Kosovskoj Mitrovici (13,24), prema tome u 2014. godini prosečan priliv predmeta po sudiji bio u rasponu od 19,22 (13,24 K. Mitrovica) do 417,32.

Prema podacima o rezultatima rada na nivou svih osnovnih sudova, broj prosečno rešenih predmeta po sudiji, u 2014. godini, u svim materijama, je 65,12, a u pretežno sudećoj materiji 19,39. Kada je reč o broju prosečno rešenih predmeta po sudiji najviše predmeta rešio je Osnovni sud u Loznici (525,64), zatim Osnovni sud u Užicu (119,54), Osnovni sud u Pirotu (119,26), Osnovni sud u Kikindi (116,91),Osnovni sud u Vrbasu (111,93), Osnovni sud u Lebanu (106,36), Osnovni sud u Obrenovcu (105,76) i Osnovni sud u Valjevu (101,76), dok je najmanji broj prosečno rešenih predmeta u osnovnim sudovima u: Dimitrovgradu (21,45), Priboju (33,30), Bujanovcu (34,33), Šidu (35,35), Prokuplju (36,94) i Kosovskoj Mitrovici (11,25), prema tome, u 2014. godini prosečan broj rešenih predmeta po sudiji bio u rasponu od 21,45, (11,25) do 525,64.

U 2014. godini u osnovnim sudovima, u svim materijama, bilo je 28,82 odsto rešeno predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u radu, što je manje za 4,34 odsto, u odnosu na 2013. godinu, kada je bio 33,16 odsto.

Najveći procenat rešenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u radu, u svim materijama, imao je Osnovni sud u Subotici (74,75), Osnovni sud u Požarevcu (73,43 odsto), Osnovni sud u Senti (73,42 odsto), Osnovni sud u Zaječaru (71,75 odsto) i Osnovni sud u Vršcu (70,97 odsto). Najmanji procenat rešenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u radu u 2014. godini, u svim materijama, imao je Prvi osnovni sud u Beogradu (8,62 odsto), Osnovni sud u Mladenovcu (17,07 odsto), Osnovni sud u Čačku (23,04 odsto), Osnovni sud u Obrenovcu (24,37 odsto), Osnovni sud u Bujanovcu (24,47 odsto) i Osnovni sud u Novom Pazaru (25,90 odsto).

Od ukupno rešenih predmeta u svim materijama u 2014. godini, posmatrano na nivou svih osnovnih sudova, procenat meritorno rešenih predmeta bio je 67,31 odsto, a u 2013. godini 71,96 odsto, što je za 4,65 odsto u odnosu na 2013. godinu.

Najveći procenat meritorno rešenih predmeta, u svim materijama, imao je Osnovni sud u Mionici (82,08 odsto), zatim Osnovni sud u Zaječaru (81,23 odsto), Osnovni sud u Velikom Gradištu (79,81 odsto), Osnovni sud u Dimitrovgradu (79,49 odsto), Osnovni sud u Ubu (79,24 odsto) i Osnovni sud u Prokuplju (79,21 odsto). Najmanji procenat meritorno rešenih predmeta, u svim materijama, imali su osnovni sudovi u: Despotovcu (34,88 odsto), Užicu (43,98 odsto), Surdulici (45,30 odsto), Ivanjici (46,99 odsto) i Valjevu (47,63 odsto).

U 2014. godini, najbolji koeficijent ažurnosti imali su osnovni sudovi u: Senti (4,02), Petrovcu na Mlavi (4,25), Subotici (4,30), Zaječaru (4,47), Požarevcu (4,54) i Knjaževcu (4,68), dok su najlošiji koeficijent ažurnosti imali: Prvi osnovni sud u Beogradu (107,58), osnovni sudovi u: Mladenovcu (60,88), Čačku (44,73), Obrenovcu (39,05) i Bujanovcu (35,23).

Koeficijent ažurnosti na nivou svih osnovnih sudova u 2014. godini, u svim materijama, bio je 29,96, a u prethodnoj godini 28,19 tako da je u odnosu na rezultate ostvarene u 2013. godini, koeficijent ažurnosti osnovnih sudova u posmatranom izveštajnom periodu veći za 1,77.

Kada je reč o nerešenim starim predmetima u 2014. godini, na kraju izveštajnog perioda, ostalo je ukupno 2.239.927 nerešenih predmeta, od čega su 8.972 starih predmeta prema datumu prijema u sud i 1.765.617 predmeta prema datumu inicijalnog akta.

Iz navedenih podataka se vidi da je na kraju 2014. godine, na nivou svih osnovnih sudova smanjen broj nerešenih predmeta u odnosu na 2013. godinu i to za 3,06 odsto .

Građanska materija P

U ovoj vrsti materije u posmatranom izveštajnom periodu ukupno je bilo 113.019 primljeno predmeta, na nivou svih osnovnih sudova, a prosečan priliv predmeta po sudiji bio je 18,89 predmeta. Od ukupno rešenih 101.844 predmeta, meritorno je rešeno 61.189 predmeta. Prosečno rešeno po sudiji na nivou svih osnovnih sudova bilo je 17,02 predmeta. U odnosu na 2013. godinu, kada je priliv predmeta u ovoj materiji bio 142.378 predmeta, priliv predmeta u 2014. godini je smanjen za 29 359 predmeta odnosno 20,62 odsto.

Ukupan broj nerešenih predmeta u ovoj materiji na kraju izveštajnog perioda bio je 125.998 predmeta, od čega je 34.593 starih predmeta prema datumu inicijalnog akta, što je 10.525 nerešenih predmeta više nego 2013. godine, odnosno 3.472 više nerešenih starih predmeta prema datumu inicijalnog akta na kraju izveštajnog perioda.

Najveći ukupan priliv predmeta imali su Prvi osnovni sud u Beogradu (19.604), Osnovni sud u Novom Sadu (9.062), Osnovni sud u Nišu (6.217), Osnovni sud u Leskovcu (5.248), dok su najveći priliv predmeta po sudiji imali Osnovni sud u Pirotu (50,75), Osnovni sud u Prijepolju (47,55), Osnovni sud u Velikoj Plani (34,05) i Treći osnovni sud u Beogradu (32,45).

Najmanji ukupan priliv predmeta imali su Osnovni sud u Priboju (146), Osnovni sud u Dimitrovgradu (197), Osnovni sud u Majdanpeku (255), Osnovni sud u Šidu (260) i Osnovni sud u Kosovskoj Mitrovici (85), dok je najmanji priliv predmeta po sudiji zabeležen u Osnovnom sudu u Priboju (6,64), Osnovnom sudu u Sjenici (7,32), Osnovnom sudu u Šidu (7,88), Osnovnom sudu u Negotinu (8,81), Osnovnom sudu u Staroj Pazovi (8,85) i Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici (0,70).

Najviše rešenih predmeta po sudiji imao je Osnovni sud u Pirotu (45,61), a potom Osnovni sud u Kraljevu (34,09), Osnovni sud u Velikoj Plani (28,56), Osnovni sud u Prijepolju (27,09) i Treći osnovni sud u Beogradu (26,21). Od ukupnog broja rešenih predmeta u ovoj materiji, najveći procenat meritornih odluka doneo je Osnovni sud u Ubu (80,16 odsto), Osnovni sud u Dimitrovgradu (77,35 odsto), Osnovni sud u Petrovcu na Mlavi (76,68 odsto) i Osnovni sud u Raškoj (76,04 odsto).

Najmanje rešenih predmeta po sudiji imao je Osnovni sud u Sjenici (4,61), Osnovni sud u Priboju (5,77), Osnovni sud u Velikom Gradištu (7,52) i Osnovni sud u Kosovskoj Mitrovici (0,50), dok je najmanji procenat meritorno rešenih predmeta zabeležen u Osnovnom sudu u Despotovcu (26,31 odsto), Osnovnom sud u Lebanu (33,33 odsto), Trećem osnovnom sudu u Beogradu (38,27 odsto), i Drugom osnovnom sudu u Beogradu (38,82 odsto).

P1

U ovoj vrsti materije ukupno primljeno predmeta, na nivou svih osnovnih sudova, u posmatranom izveštajnom periodu bilo je 36.751 predmet, a prosečan priliv predmeta po sudiji bio je 10,88 predmeta. Od ukupno rešenih 34.147 predmeta, meritorno je rešeno 24.223 predmeta. Prosečno rešeno po sudiji na nivou svih osnovnih sudova bilo je 10,11 predmeta. U odnosu na 2013. godinu, kada je priliv predmeta u ovoj materiji bio 43.597 predmeta, priliv predmeta u 2014. godini je smanjen za 6.846 predmeta odnosno 15,70 odsto.

Ukupan broj nerešenih predmeta u ovoj materiji na kraju izveštajnog perioda bio je 41.322 predmeta, od čega je 10.465 starih predmeta prema datumu inicijalnog akta, što je 1.716 nerešenih predmeta više nego 2013. godine, odnosno 325 više nerešenih starih predmeta prema datumu inicijalnog akta na kraju izveštajnog perioda.

U materiji radnih sporova najveći broj predmeta primljen je u Osnovnom sudu u Lazarevcu (4.361), Osnovnom sudu u Nišu (2.936), Prvom osnovnom sudu u Beogradu (2.776), Osnovnom sudu u Novom Sadu (2.260), dok je najveći priliv predmeta po sudiji bio u Osnovnom sudu u Lazarevcu (66,08), Osnovnom sudu u Velikoj Plani (52,00), Osnovnom sudu u Prijepolju (48,18) i u Osnovnom sudu u Vranju (37,32).

Najmanji ukupan broj predmeta u ovoj materiji bio je u Osnovnom sudu u Petrovcu na Mlavi (28), u Osnovnom sudu u Dimitrovgradu (32) i u Osnovnom sudu u Senti (37), dok je najmanji priliv predmeta po sudiji zabeležen je u Osnovnom sudu u Petrovcu na Mlavi (0,64), Osnovnom sudu u Senti (1,12), Osnovnom sudu u Mionici (1,34) i u Osnovnom sudu u Dimitrovgradu (1,45).

Najveći broj rešenih predmeta po sudiji bio je u Osnovnom sudu u Prijepolju (43,09), ali je samo 23,21 odsto rešeno meritornom odlukom, zatim u Osnovnom sudu u Velikoj Plani (42,09), kod koga je evidentiran procenat od 64,15 odsto predmeta rešenih meritornom odlukom, u Osnovnom sudu u Lazarevcu (34,88), Osnovnom sudu u Kragujevcu (33,71) i u Osnovnom sudu u Leskovcu (32,03). Najmanji broj rešenih predmeta po sudiji, u istom periodu zabeležen je u Osnovnom sudu u Petrovcu na Mlavi (0,84), Osnovnom sudu u Ubu (1,00), Osnovnom sudu u Senti (1,06), Osnovnom sudu u Mionici (1,09) i u Osnovnom sudu u staroj Pazovi (1,45).

Najveći procenat meritornih odluka u odnosu na ukupan broj rešenih predmeta u radnim sporovima, zabeležen je u Osnovnom sudu u Priboju (92,17 odsto), u Osnovnom sudu u Bačkoj Palanci (89,80 odsto), u Osnovnom sudu u Vrbasu (89,32 odsto) i u Osnovnom sudu u Kuršumliji (88,73 odsto), dok je procenat najmanje meritorno rešenih predmeta zabeležen u Osnovnom sudu u Despotovcu (20,75 odsto), Osnovnom sudu u Prijepolju (23,21 odsto), Osnovnom sudu u Majdanpeku (25,00 odsto) i u Osnovnom sudu u Brusu (31,40 odsto).

P2

U ovoj vrsti materije u posmatranom izveštajnom periodu ukupno je bilo primljeno 36.720 predmeta, na nivou svih osnovnih sudova, a prosečan priliv predmeta po sudiji bio je 12,74 predmeta. Od ukupno rešenih 35.410 predmeta, meritorno je rešeno 24.778 predmeta. Prosečno rešeno po sudiji na nivou svih osnovnih sudova bilo je 12,29 predmeta.

U ovoj građanskoj materiji najveći broj predmeta primljen je u Prvom osnovnom sudu u Beogradu (2.405), Drugom osnovnom sudu u Beogradu (2.330), Trećem osnovnom sudu u Beogradu (2.153), Osnovnom sudu u Novom Sadu (2.111), dok je najveći priliv predmeta po sudiji bio u Drugom osnovnom sudu u Beogradu (105,91), Prvom osnovnom sudu u Beogradu (54,66), Trećem osnovnom sudu u Beogradu (48,93) i u Osnovnom sudu u Novom Sadu (38,38).

Najmanji ukupan broj primljenih predmeta u ovoj materiji bio je u Osnovnom sudu u Dimitrovgradu (16), u Osnovnom sudu u Priboju (60), u Osnovnom sudu u Gornjem Milanovcu (77) i u Osnovnom sudu u Mionici (83), dok je najmanji priliv predmeta po sudiji zabeležen je u Osnovnom sudu u Dimitrovgradu (1,45), Osnovnom sudu u Surdulici (1,74), Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici (2,29) i u Osnovnom sudu u Sjenici (2,39).

Najveći broj rešenih predmeta po sudiji bilo je u Drugom osnovnom sudu u Beogradu (51,27), od čega je 68,09 odsto rešeno meritornom odlukom, zatim u Prvom osnovnom sudu u Beogradu (48,55), od čega je 64,79 odsto rešeno meritornom odlukom, u Trećem osnovnom sudu u Beogradu (48,30), kod koga je evidentiran procenat od 63,11 odsto predmeta rešenih meritornom odlukom, u Osnovnom sudu u Novom Sadu (36,38), Osnovnom sudu u Zrenjaninu (32,91) i u Osnovnom sudu u Bačkoj Palanci (29,73). Najmanji broj rešenih predmeta po sudiji, u istom periodu zabeležen je u Osnovnom sudu u Dimitrovgradu (1,64), Osnovnom sudu u Surdulici (1,73), Osnovnom sudu u Mionici (1,94) i u Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici (2,12).

Najveći procenat meritornih odluka u odnosu na ukupan broj rešenih predmeta u ovim sporovima, zabeležen je u Osnovnom sudu u Gornjem Milanovcu (86,67 odsto), u Osnovnom sudu u Sjenici (86,18 odsto), u Osnovnom sudu u Senti (85,56 odsto) i u Osnovnom sudu u Šidu (84,00 odsto), dok je procenat najmanje meritorno rešenih predmeta zabeležen u Osnovnom sudu u Despotovcu (37,03 odsto), Osnovnom sudu u Pirotu (52,35 odsto), Osnovnom sudu u Leskovcu (57,79 odsto) i u Osnovnom sudu u Smederevu (59,98 odsto).

O

U vanparničnim predmetima – ostavine (O) u posmatranom izveštajnom periodu ukupno je primljeno 125.022 predmeta na nivou svih osnovnih sudova. Prosečan priliv predmeta po sudiji bio je 61,77 predmeta. Od ukupno rešenih 113.117 predmeta, meritorno je rešeno 90.598 predmeta. Prosečno rešeno po sudiji na nivou svih osnovnih sudova bilo je 55,89 predmeta. U odnosu na 2013. godinu, kada je priliv predmeta u ovoj materiji bio 116.352 predmeta, priliv predmeta u 2014. godini je smanjen za 3.235, odnosno za 2,78 odsto. Na kraju izveštajnog perioda ostalo je nerešeno 47.383 predemeta.

I, Iv

U predmetima izvršenja – I i Iv u posmatranom izveštajnom periodu ukupno je primljeno 212.516 predmeta na nivou svih osnovnih sudova, od čega su 155.963 I predmeta, a 56. 553 Iv predmeta. Prosečan priliv predmeta po sudiji bio je 99,08 predmeta, od čega je 74,62 bio za I predmete a 26,64 za Iv predmete. Od ukupno broja rešenih predmeta od 326.400, 157.180 bili su I, a 169.220 Iv predmeti. Meritorno je rešeno 215.985 predmeta, od čega 114.561 I , a 101.424 Iv predmeta. Prosečno rešeno po sudiji na nivou svih osnovnih sudova bilo je 152,17 predmeta, od čega 75,21 I, a 79,71 Iv predmet. U odnosu na 2013. godinu kada je priliv predmeta u ovoj materiji bio 261.695 predmeta, od čega 182.882 I predmeta, a 78.813 Iv predmeta, priliv predmeta u 2014. godini je smanjen za 49.179, odnosno za 26.919 I predmeta i 22.160 Iv predmeta. Na kraju izveštajnog perioda ostalo je nerešeno 1.893.157 predemeta.

U materiji izvršenja I najveći broj predmeta primljen je u Prvom osnovnom sudu u Beogradu (26.210), zatim u osnovnim sudovima u Kragujevcu (8.143), u Nišu (6.469), u Novom Sadu (6.185) i u Valjevu (5.744), dok je najveći priliv predmeta po sudiji bio u Prvom osnovnom sudu u Beogradu (595,68), Osnovnom sudu u Valjevu (261,09), Osnovnom sudu u Požegi (172,36), Osnovnom sudu u Ubu (159,18), Osnovnom sudu u Nišu (147,02).

Najmanji ukupan broj primljenih predmeta u ovoj materiji bio je osnovnim sudovima u Majdanpeku (181), Dimitrovgradu (236), Priboju (326) i Kosovskoj Mitrovici (384), dok je najmanji priliv predmeta po sudiji zabeležen je u Osnovnom sudu u Majdanpeku (8,23), u Osnovnom sudu u Senti (10,57), u Osnovnom sudu u Negotinu (11,08) i u Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici (4,99).

Najveći broj prosečno rešenih predmeta po sudiji bilo je u Prvom osnovnom sudu u Beogradu (714,45), od čega je 92,76 odsto rešeno meritornom odlukom, zatim u Osnovnom sudu u Požegi (287,82), od čega je 40,59 odsto rešeno meritornom odlukom, u Osnovnom sudu u Valjevu (286,00), kod koga je evidentiran procenat od 80,09 odsto rešenih meritornom odlukom i u Osnovnom sudu u Ubu (237,91). Najmanji broj prosečno rešenih predmeta po sudiji, u istom periodu bio je zabeležen u Osnovnom sudu u Majdanpeku (7,68), Osnovnom sudu u Negotinu (11,32), Osnovnom sudu u Senti (13,91), Osnovnom sudu u Kikindi (16,53) i u Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici (2,44).

Najveći procenat meritornih odluka u odnosu na ukupan broj rešenih predmeta u ovim predmetima, zabeležen je u Osnovnom sudu u Ubu (96,60 odsto), u Osnovnom sudu u Pirotu (93,25), u Prvom osnovnom sudu u Beogradu (92,76 odsto) i u Osnovnom sudu u Mionici (92,36 odsto), dok je procenat najmanje meritorno rešenih predmeta zabeležen u Osnovnom sudu u Priboju (14,52 odsto), zatim u Osnovnom sudu u Ivanjici (16,58 odsto), Osnovnom sudu u Zrenjaninu (25,84 odsto) i u Osnovnom sudu u Prijepolju (31,82 odsto).

U materiji izvršenja Iv najveći broj predmeta primljen je u Prvom osnovnom sudu u Beogradu (4.827), zatim u osnovnim sudovima u Boru (3.545), u Užicu (3.146), u Drugom osnovnom sudu u Beogradu (2.796) i u Smederevu (2.154), dok je najveći priliv predmeta po sudiji bio u Prvom osnovnom sudu u Beogradu (109,70), Osnovnom sudu u Boru (107,42), Osnovnom sudu u Valjevu (83,86), Osnovnom sudu u Despotovcu (83,09) i Osnovnom sudu u Rumi (80,45).

Najmanji ukupan broj primljenih predmeta u ovoj materiji bio je osnovnim sudovima u Dimitrovgradu (32), Priboju (73), Majdanpeku, Velikom Gradištu i Bujanovcu (94) i Negotinu (97), dok je najmanji priliv predmeta po sudiji zabeležen je u Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici (0,78), Osnovnom sudu u Negotinu (1,26), u Osnovnom sudu u Dimitrovgradu (2,91), u Osnovnom sudu u Sjenici (3,02) i u Osnovnom sudu u Majdanpeku (4,27).

Najveći broj prosečno rešenih predmeta po sudiji bilo je u Osnovnom sudu u Valjevu (679,59), od čega je 17,21 odsto rešeno meritornom odlukom, zatim u Osnovnom sudu u Užicu (294,75), od čega je 26,21 odsto rešeno meritornom odlukom, u Osnovnom sudu u Požegi (272,36), kod koga je evidentiran procenat od 56,28 odsto rešenih meritornom odlukom i Osnovnom sudu u Novom Sadu (216,79), meritorno rešenih 89,02. Najmanji broj prosečno rešenih predmeta po sudiji, u istom periodu bio je zabeležen u Trećem osnovnom sudu u Beogradu (2,00), Osnovnom sudu u Sjenici (4,52), Osnovnom sudu u Drugom osnovnom sudu u Beogradu (4,86) i u Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici (1,77).

Najveći procenat meritornih odluka u odnosu na ukupan broj rešenih predmeta, u ovim predmetima, zabeležen je u Osnovnom sudu u Velikom Gradištu (88,89 odsto), u Osnovnom sudu u Novom Sadu (89,02), u Osnovnom sudu u Kikindi (86,93 odsto) i u Osnovnom sudu u Jagodini (85,58 odsto), dok je procenat najmanje meritorno rešenih predmeta zabeležen u Osnovnom sudu u Brusu (14,41 odsto), zatim u Osnovnom sudu u Valjevu (17,21 odsto), Osnovnom sudu u Priboju (23,73), Osnovnom sudu u Užicu (26,21 odsto) i u Osnovnom sudu u Čačku (30,99 odsto).

Krivična materija Ki

U ovoj vrsti materije u posmatranom izveštajnom periodu ukupno je bilo primljeno 878 predmeta, na nivou svih osnovnih sudova, a prosečan priliv predmeta po sudiji bio je 0,85 predmeta. Od ukupno rešenih 3.729 predmeta, meritorno je rešeno 3.037 predmeta. Prosečno rešeno po sudiji na nivou svih osnovnih sudova bilo je 3,61 predmet. Kako je nadležnost u istrazi prešla u tužilaštvo (tužilačka istraga), primenom odredbi Zakonika o krivičnom postupku, sudovi u ovoj materiji nisu imali priliv tih predmeta od 01.oktobra 2013. godine, kada je počela primena izmena Zakonika.

K

U ovoj vrsti materije u posmatranom izveštajnom periodu ukupno je bilo primljeno 35.955 predmeta, na nivou svih osnovnih sudova, a prosečan priliv predmeta po sudiji bio je 8,79 predmeta. Od ukupno rešenih 49.300 predmeta, meritorno je rešeno 41.134 predmeta. Prosečno rešeno po sudiji na nivou svih osnovnih sudova bilo je 12,05 predmeta. U odnosu na 2013. godinu, kada je priliv predmeta u ovoj materiji bio 51.586 predmeta, priliv predmeta u 2014. godini je smanjen za 15.631 predmet odnosno 30,30 odsto.

Najveći ukupan priliv predmeta imali su Prvi osnovni sud u Beogradu (2.331), Osnovni sud u Novom Sadu (1.864), Osnovni sud u Nišu (1.392), Osnovni sud u Pančevu (1.132) i Osnovni sud u Kragujevcu (1.121), a najveći prosečan priliv predmeta po sudiji imali su osnovni sudovi u Obrenovcu (31,18), Despotovcu (30,97), Ivanjici (23,09), Gornjem Milanovcu (20,09) i Senti (18,36).

Najmanji ukupan priliv predmeta imali su osnovni sudovi u Priboju (74), Dimitrovgradu (84), Majdanpeku (100), u Šidu (122) i Ubu (149). U Kosovskoj Mitrovici nije bilo ovih predmeta. Najmanji prosečni priliv predmeta po sudiji imali su osnovni sudovi u Šidu (3,70), Dimitrovgradu (3,82), Paraćinu (4,23) Sjenici (4,50) i Aranđelovcu (4,73).

Najveći ukupan broj rešenih predmeta imali su Prvi osnovni sud u Beogradu (3.697), osnovni sudovi u Novom Sadu (2.483), Kragujevcu (2.021), Drugom osnovnom sudu u Beogradu (1.923) i Osnovnom sudu u Novom Pazaru (1.892).

Najviše prosečno rešenih predmeta po sudiji imali su osnovni sudovi u Despotovcu (29,73), Obrenovcu (27,45), Leskovcu (22,78) i Gornjem Milanovcu (20,55). Najveći procenat ukupno meritorno rešenih predmeta imali su osnovni sudovi u Bujanovcu (96,10 odsto), Kuršumliji (95,74 odsto), Zrenjaninu (95,61 odsto), Prokuplju (95,58) i Dimitrovgradu (94,89 odsto).

Najmanje ukupno rešenih predmeta imali su osnovni sudovi u Majdanpeku(76), Dimitrovgradu (137), Priboju (151), Sjenici (168) i Kosovskoj Mitrovici (1). Najmanje prosečno rešenih predmeta po sudiji imaju osnovni sudovi, u Sjenici (3,82), Dimitrovgradu (6,23), Paraćinu (6,82), Majdanpeku (6,91) i u Kosovskoj Mitrovici (0,02), a najmanji procenat meritorno rešenih predmeta imali su osnovni sudovi u Despotovcu (14,48 odsto), Ubu (36,36 odsto), Trećem osnovnom sudu u Beogradu (73,89 odsto) i Prvom osnovnom sudu u Beogradu (74,95 odsto).

Kpp

U ovoj vrsti materije u posmatranom izveštajnom periodu ukupno je bilo primljeno 6.411 predmeta, na nivou svih osnovnih sudova, a prosečan priliv predmeta po sudiji bio je 3,71 predmet. Od ukupno rešenih 6.091 predmeta, meritorno je rešeno 496 predmeta. Prosečno rešeno po sudiji na nivou svih osnovnih sudova bilo je 3,53 predmeta…

Poslednje izdanje

Košarkaški klubovi i predsednik Srbije

Kome smeta Željko Obradović i zbog čega Pretplati se
Vidi sve

Arhiva

Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.

Vidi sve