Loader

Gordana Nonin

Intervju: Zoran Bulatović Bale, kompozitor (između ostalog)

Novi Sad, zatomljena fabrika alternative

“Oni su napravili kulturne stanice sa dva-tri sata zvaničnog programa za koje klinci treba da pišu ‘projekte’ da bi im se eventualno nešto od toga odobrilo. Ne ide to tako, drugovi kulturnjaci, prave stvari se stvaraju kad gomila ljudi upućenih jedni na druge provode zajedno gomiletinu vremena u budalasanju, haluciniranju, pijančenju i zbližavanju, otvaranju jednih prema drugima i pronalaženju zajedničke ložnjave. Stvari koje tako nastanu su bulletproof i imaju šansu da izrode nešto originalno. Izvinite, molim lepo, ali istinske vrednosti se ne kreiraju pisanjem projekata u sandalama, na paletama uz organski đus, na ajpedima. Tačka”

Intervju: Filip Grujić, pisac

Nema gde da se stavi tačka

“Dosta sam sluđen na kojoj sam ja uopšte strani, da li se slažem sa svojim roditeljima, sa babom i dedom, da li se slažem sa svojom generacijom po nekim stavovima. Pokušao sam da ‘izađem’ iz davanja nekog konačnog suda ili moralne vertikale kako bi trebalo da bude, već sam davao sebi tu vrstu slobode da budem iskren prema pokušaju da postavim neka pitanja kako prethodnim generacijama, roditeljima, tako i svojoj – šta je to što živimo i da li zapravo imamo put kojim se krećemo ili samo stihijski radimo neke stvari tek da bi se reklo da ih radimo”