Loader

Aleksandra Krstić

Intervju: Jelena Lončar, profesorka Fakulteta političkih nauka

Institucije branimo samo ako u njima učestvujemo

Čemu služe govori narodnih poslanika i političara? Kome se politički predstavnici zaista obraćaju – drugim poslanicima, određenim ciljnim grupama, medijima, protivnicima ili različitim delovima javnosti? Zašto je parlament scena, a političko predstavljanje performans? Gde je mesto građanima, osetljivim grupama, ženama, manjinama u govorima političkih predstavnika? Zašto je važno da se ne odričemo borbe za institucije u kontekstu predstojećih izbora

Pokret Branimira Nestorovića

Uspon čoveka sa Jutjuba i Fejsbuka

Od prvih rezultata izbora održanih 17. decembra prošle godine mediji su se bavili otkrivanjem tajne uspeha Branimira Nestorovića koji je osvojio pet odsto glasova i na republičkom i na gradskom nivou. Danas se čini da je njegov pokret, iako pod sasvim drugim imenom i strukturom, još popularniji nego što je bio pre samo tri meseca. Šta je tome doprinelo

Medijska interpretacija događaja

Građanin pokorni i zbunjeni

Suprotstavljeni medijski narativi o istom događaju još jednom potvrđuju moć medija da odlukom o tome koji aspekt događaja postavljaju na agendu utiču na kreiranje dominantnog političkog narativa i javno mnjenje. Samim tim što su odabrali o kom događaju izveštavaju i na koji način, šta ističu a šta sakrivaju, mediji svojim interpretacijama utiču i na konstrukciju dominantnog diskursa u društvu, ali i na širenje ključnih političkih poruka

Kako (ne) intervjuisati diktatora

Uloga novinara u autoritarnoj javnoj sferi

Dok se Karlson kao pravi selebriti šetao po Moskvi, policija je ispred zidina Kremlja pritvorila i ispitivala više od 20 novinara, uključujući dopisnike medija sa Zapada, koji su izveštavali o protestu žena vojnika što su otvoreno kritikovali rat u Ukrajini

Dosije “Vremena”: Zdravstvo u politici

Upotreba ugleda belog mantila

U razmatranju odnosa između doktora i političara, Kaningem je još pedesetih godina 20. veka pisao da “doktorska dilema” proizlazi upravo iz činjenice da je politika “posao prljavih ruku”, a medicina je oduvek bila profesija “čistih ruku” – time se možda može protumačiti i današnja opsesivna potreba političara da se zaogrnu podrškom i autoritetom lekara, hirurga i načelnika bolnica

Pojmovi koji su 2023. obeležili Srbiju

Vreme nasilja i neizvesnosti

Iza nas je dvanaest meseci od kojih mnogi neće biti zapamćeni po dobru. Sa nekim od tada otvorenih problema ulazimo i u 2024. Šta su bile najčešće reči na ustima građana i teme obrađivane u medijima