Intervju: Zoran Bulatović Bale, kompozitor (između ostalog)

21.februar 2024. Gordana Nonin

Novi Sad, zatomljena fabrika alternative

“Oni su napravili kulturne stanice sa dva-tri sata zvaničnog programa za koje klinci treba da pišu ‘projekte’ da bi im se eventualno nešto od toga odobrilo. Ne ide to tako, drugovi kulturnjaci, prave stvari se stvaraju kad gomila ljudi upućenih jedni na druge provode zajedno gomiletinu vremena u budalasanju, haluciniranju, pijančenju i zbližavanju, otvaranju jednih prema drugima i pronalaženju zajedničke ložnjave. Stvari koje tako nastanu su bulletproof i imaju šansu da izrode nešto originalno. Izvinite, molim lepo, ali istinske vrednosti se ne kreiraju pisanjem projekata u sandalama, na paletama uz organski đus, na ajpedima. Tačka”