Intervju

27.februar 2022. Sonja Ćirić

Ala Tatarenko: Rusija je sada sinonim za agresora

Prevodilica koja živi na zapadu Ukrajine nije verovala  „da je moguć otvoreni, cinični napad, kopnena invazija, raketiranje maltene cele Ukrajine“. Kaže da je ovaj rat realizacija plana stvaranja nove ruske imperije. Ne naslućuje njegov kraj, veruje da će dobro pobediti zlo i kaže da Ukrajinici uprokos svemu ne deluju uplašeno