U novom broju

17.септембар 2022. Bogdan Petrović

Ukrajina i Zapad: Pomoć na kašičicu

Kako se zima približava, finansijska situacija Ukrajine sve je teža. Pored pokrića tekućeg deficita, potrebno je obezbediti i novac za nabavku energenata. Ukrajina teško može da nastavi sa “monetarnim finansiranjem” troškova rata, a da ne nastupi potpuni krah njenog finansijskog sistema