Ekonomski danak za žene

13.jul 2023. Ana Elez

Seksistički kapitalizam: Manipulacija ženskim novčanicama

Srbija, u kojoj je preko 50 odsto žena nezaposleno, spada u države koje biju bitku sa "roze porezom". Jedan od najbrutalnijih oblika je porez na uloške koji je institucionalizovan kroz sistem oporezivanja