Lični stav

24.april 2024. Aleksandra Patenković

Svojina javna, zarada privatna

Od zelenog sremskog mesta, Stara Pazova je stigla do bezličnog izbetoniranog naselja koje odlikuju i brojna fekalna jezera, otvorena kanalizacija, preko 10 metara visoka nesanitarna deponija čiji dim truje sve stanovnike mesta i predstavlja opasnost za putnike na obližnjem autoputu. A prede je njenim stanovnicima preko noći uzurpiran javni prostor

Komentar

29.februar 2024. Jelena Jorgačević

Detektori za metal u školama bi normalizovali nasilje

Vučić je posle tragedije u „Ribnikaru“ govorio o 1200 policajaca za škole. Sada se zazivaju detektori za metal na ulazima, dodatno obezbeđenje, pretres dece… A možda je samo trebalo slušati stručnjake, pričati sa decom i baviti se prevencijom

Privatna inicijativa

09.septembar 2023. Sonja Ćirić

Dejstvo umetnosti na čist vazduh i suživot

Građani Fruškogorske ulice u Staroj Pazovi u nedelju otkrivaju Spomenik budućnosti namenjen čistom vazduhu, u nadi da ih sugrađani više neće videti samo kao sakupljače sekundarnih sirovina