Organizovani kriminal

27.septembar 2023. J.H.

Srbija je treća u Evropi u kriminalnim trendovima

Srbija sa Italijom deli treće mesto na listi evropskih zemalja po pitanju kriminalnih trendova od 2021. do 2023. godine, objavila je Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC)