Lični stav: Polemika o ograničenju zakupa nekretnina

29.novembar 2022. Bogdan Petrović

Predlog NDMBGD je pokušaj pravnog nasilja nad privatnom svojinom

Tužno je da profesori prava, koji su (uzgred budi rečeno) građansko-liberalno orijentisani i zalažu se za zapadne vrednosti, među kojima zapaženo mesto imaju pravna sigurnost i zaštita privatne imovine, svojim predlogom da se zakonski ograniči cena zakupa nekretnina idu na ruku pravnom nasilju nad tom imovinom. Jer šta drugo predstavljaju odredbe koje predlaže Ne davimo Beograd, a  kojima se predviđa primena novih, administrativno uređenih zakupnina