Da li će natrijum zameniti litijum

07.februar 2024. Milan Petković

Velika baterijska trka

Očito je da natrijumske baterije imaju veliki potencijal da snize ukupne troškove skladištenja energije, one, zbog razlike u fizičkim karakteristikama natrijuma i litijuma, neće moći da imaju isti raspon primene koji imaju litijumske baterije. To svakako ne znači da one ne bi imale svoju karakterističnu tržišnu nišu, niti da u godinama pred nama neće postati ozbiljniji izazivač. Ipak, za sada, litijum i dalje vodi u velikoj baterijskoj trci