Stanovanje

07.februar 2024. Nemanja Rujević

Moćni frankenštajni: Kako još rade prastari beogradski liftovi

Dve trećine beogradskih liftova trebalo bi da su odavno u penziji. Ali, još rade jer nekad su se pravili robusnije. Ljudi koji održavaju liftove kažu da su najveći problem stanari – jer ne brinu o zajedničkoj imovini