Lični stav

13.februar 2024. Dušan Pavlović

Tri odlučujuća faktora

Kako će poslednja Rezolucija Evropskog parlamenta o situaciji u Srbiji uticati na kreditni rejting Srbije i zaduživanja tokom 2024? Ovo je važno pitanje, jer Srbiji predstoji period značajnih javnih investicija. Predviđa se da će udeo investicija u BDP-u iznositi oko 26,5 procenata u 2024/2025. godini, što je porast sa 18,2 procenta u periodu 2010–2019. godina. Kako je poznato, javne investicije se u Srbiji uglavnom finansiraju zaduživanjem, a ono zavisi od kreditnog rejtinga zemlje. Na kreditni rejting najviše utiču nestabilnost, politička ili ekonomska. Rezolucija ne može da destabilizuje situaciju u Srbiji, ali najavljuje da neka buduća možda može

Ekonomija

09.septembar 2023. M.N.

Agencija Mudis: Kreditni rejting Srbije je stabilan

Agencija Mudis zadržala je kreditni rejting Srbije na nivou Ba2 i ocenila da su stabilni izgledi za njegovo dalje povećanje, saopštila je Narodna banka Srbije. To sa standardom građana nema mnogo veze