Zdravstvo

10.jun 2024. S.Ć./Nova.rs

Šta se događa u Apotekama Beograd?

Zaposleni u Apotekama Beograd mesecima ne primaju platu, nedostaju im lekovi i medicinska sredstva jer dobavljači nisu plaćeni, a novca u budžetu grada – nema