U novom broju

02.septembar 2022. Aleksandar Radić

Rat u Ukrajini: Okršaj na jugu

Šta god da se desi na Hersonskom frontu, to neće dramatično promeniti odnos snaga, odnosno činjenicu da je rat zastao u situaciji u kojoj ni jedna ni druga strana nisu u prilici da prihvate mir