SPC

28.jun 2023. Z.S.

Patrijarh Porfirije u novoj „ofanzivi“ na rodno senzitivni jezik

Na sastanku patrijarha Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirija i grupe srpskih lingvista, ocenjeno je da su odredbe Zakonu o rodnoj ravnopravnosti "neustavne i štetne". Patrijarh je rekao da se radi o "transformaciji" svesti pojedinca i društva u celini, posredstvom jezika

Lični stav

24.maj 2023. Nina Miholjčić Ivković

Zašto nam je potreban rodno osetljiv jezik

Pored toga što Zakon o rodnoj ravnopravnosti navodi da upotreba rodno senzitivnog jezika pozitivno utiče na razvijanje rodne ravnopravnosti, a samim tim i na smanjivanje rodne diskriminacije, vrlo je važno napomenuti da se kroz korišćenje ovakve vrste jezika obezbeđuje veća vidljivost žena, ne samo u lingvističkoj, već i u javnoj sferi života