Društvo

03.decembar 2022. S.Ć.

Prostitucija: Korisnici usluga prostitucije se ne kažnjavaju

Na teritoriji grada Beograda broj kažnjavanih osoba koje se odaju prostituciji je čak 8,8 puta veći u odnosu na broj kažnjavanih korisnika usluga, iako Zakonu o javnom redu i miru i jedno i drugo tretira kao krivično delo