Kultura govora

24.april 2019. Ivan Ivanji

Fašizam i naše vreme

U Srbiji se pojam fašizam pretvorio u psovku koja bi trebalo da diskvalifikuje političke protivnike. To je neuka i neodgovorna zloupotreba pojave koja je na tragičan način obeležila 20. vek