Svet

08.jul 2023. Z.S.

Španija: Univerzalno nasleđe od 20.000 evra za mlade od 18 godina

Španska ministarka rada Jolanda Dijaz predložila je šemu za rešavanje društvene nejednakosti koja podrazumeva davanje svakoj mladoj osobi u zemlji 20.000 evra koje će, kada napuni 18 godina, moći da potroši na učenje, obuku ili preduzetnilki poduhvat. Opozicija sa druge podseća na veliku stopu nezaposlenosti i siromašne porodice koje "jedva izdrže do kraja meseca"