Organizovani kriminal

14.septembar 2022. Filip Mirilović

Sačekuša u Istanbulu i posledice

Likvidacijom Jovice Vukotića Škaljarski klan je obezglavljen. Staro vođstvo i uže rukovodstvo više ne postoje. Šta će biti sa Škaljarskim klanom? Postoji više mogućih scenarija, ali teško da će opstati u sadašnjem obliku. Ako se posmatra samo jezgro klana, onda je Jovičin brat Igor Vukotić jedini koji je preostao da zauzme mesto komandanta... Međutim, on je u bekstvu, a i pitanje je može li da ovlada hijerarhijskom strukturom klana

Kriminal

09.septembar 2022. Jelena Zorić

Život na veresiju: Likvidacija vođe škaljara u Istanbulu

Jovan Vukotić je važio za vođu škaljara i živeo je na veresiju. Do sada je preživeo bar tri pokušaja likvidacije, a ubijeni su mu i otac i kum. Njegova glava bila je ucenjena, kažu, na million evra