Vesti

21.oktobar 2022. I.S.

Spor Telekoma i SBB-a: Međusobne nove i stare optužbe

Telekom tvrdi da ih SBB neosnovano napada zbog sopstvene odluke da ukine televizije Prva i B92, a SBB saopštava da su ove dve televizije sa nacionalnom frekvincijom nerazumno za emitovanje svog programa povećale cenu za 1000 odsto