Zlatibor

23.decembar 2022. Turistička organizacija Zlatibor

Dobar glas se daleko čuje

Zlatibor je bio najposećenije mesto i tokom novembarskog praznika