Provetravanje

01.jun 2022. Tomislav Brlek

Da, poetika i politika

U poetici, kao i u politici, odgovornost je na nama: sapere aude. Razumevanje je opažanje i pamćenje, ponavljanje i proveravanje, dovođenje u vezu onoga što želimo da saznamo sa onim što već znamo