Kultura sećanja: 75 godina Novog Beograda

12.april 2023. Ivana Milanović Hrašovec

Juriš na močvaru

Na početku izgradnje, mehanizacije je bilo malo, alata nedovoljno, jedino je napretek bilo posleratnog entuzijazma. Danas je takve podvige teško shvatiti